Архів: 2019 2018 2017 2016

З питань придбання статистичних збірників
звертатись за тел. (0412)
42-12-44, кімната 507

«Статистичний щорічник Житомирської області»

Статистичний щорічник містить широкий спектр показників соціального, екологічного та економічного стану області у 2020 році порівняно з попередніми роками. Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомирщина у цифрах»

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціального, економічного та екологічного становища Житомирської області у 2020 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомир»

Статистичний збірник містить широкий спектр показників соціально-економічного становища міста Житомира у 2020 році порівняно з 2005, 2010, 2015–2019 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я, туризм, злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, ЄДРПОУ, енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. В окремий розділ виділені показники по містах – центрах регіонів України.

Збірник зацікавить широке коло користувачів.

презентаційна версія

 

«Житомирщина за роки незалежності»

У статистичному огляді представлені дані, які характеризують економічне та соціальне становище Житомирської області за період з 1991 по 2020 роки. Розрахований на широке коло користувачів.

презентаційна версія

«Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області»

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирської області» містить статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку підприємництва області за 2016-2020 роки.

Збірник сформовано за такими розділами: діяльність суб’єктів господарювання, в якому представлені результати господарської діяльності підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; діяльність підприємств, у тому числі за їх розмірами; активи, власний капітал і зобов’язання підприємств та фінансові результати; суб’єкти господарювання міст та районів області. У 5 розділі містяться дані Держстату щодо діяльності суб’єктів господарювання за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Населення Житомирської області за 2020 рік»

Демографічний щорічник «Населення Житомирської області за 2020 рік» містить інформацію про демографічні процеси, які відбувалися у Житомирській області у 2020 році та у попередніх роках.

Збірник сформовано за такими розділами: адміністративно-територіальний устрій, чисельність населення; загальні показники відтворення населення; шлюби і розлучення; народжуваність; смертність; міграція.

До всіх розділів надано методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

«Житомирщина: ґендерні акценти»

Статистичний збірник «Житомирщина: ґендерні акценти» підготовлено на основі даних державної статистичної і адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень за 2017–2020 роки; окремі статистичні показники наведені в динаміці за більш тривалий період.

Збірник сформовано за тематичними розділами: демографічні показники; виховання, освіта, наука; ринок праці; захворюваність; культура, фізкультура та спорт; соціальний захист; антисуспільні прояви. Окремий розділ містить основні методологічні пояснення.

Інформація наведена в цілому по області, а також в розрізі міст і районів.

Інформація призначена для фахівців, які займаються ґендерною тематикою.

презентаційна версія

 

«Сільське господарство Житомирської області»

Статистичний збірник характеризує стан сільського господарства у 2016–2020рр. та його місце в економіці області.

У збірнику наведені дані, що відображають ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції, споживання та баланси продовольчих ресурсів тощо. Більшість показників надані з розподілом за категоріями господарств, в окремий розділ виділена інформація в розрізі районів та міст області.

презентаційна версія

 

«Ринок праці Житомирської області»

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить інформацію щодо робочої сили та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2016–2020 роках.

Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, містами та районами області.

Збірник сформовано за двома розділами: «Робоча сила», «Оплата праці та соціально-трудові відносини». Кожний розділ містить ґрунтовні методологічні пояснення.

Окремі показники наведені у порівнянні з регіонами України.

Збірник розрахований на фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, організацій профспілок та роботодавців, науковців та інших користувачів, які займаються питаннями ринку праці. При його використанні посилання на джерело інформації є обов’язковим.

 

 

презентаційна версія

 

«Молодь Житомирщини»

Статистичний збірник «Молодь Житомирщини» містить інформацію про становище осіб у віці 15–34 роки у Житомирській області у 2020 році порівняно з попередніми роками.

При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень та адміністративні дані міністерств і відомств. Деякі показники наведено за містами та районами області. Публікація містить аналітичний огляд та методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

«Зовнішня торгівля Житомирської області»

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Житомирської області» містить дані про експорт, імпорт товарів та послуг за 2020 та попередні роки. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами наведена за країнами світу, товарними групами та видами послуг.

Публікація містить аналітичний огляд та методологічні роз’яснення щодо джерел та системи збору інформації, порядку формування показників. Збірник розрахований на широке коло користувачів.

презентаційна версія