З питань придбання статистичних збірників
звертатись за тел. (0412) 22-
32-22, кімната 507

«Статистичний щорічник - 2018»

Статистичний щорічник містить широкий спектр показників соціального, екологічного та економічного стану області у 2018 році порівняно з попередніми роками. Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомир - 2018»

Статистичний збірник містить широкий спектр показників соціально-економічного становища міста Житомира у 2018 році порівняно з 2005, 2010, 2015–2017 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, освіта, охорона здоров’я, населені пункти та житло, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. В окремий розділ виділені зіставлення показників по містах – центрах регіонів України.

Збірник зацікавить широке коло користувачів.

презентаційна версія

 

«Житомирщина у цифрах у 2018 році»

Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища Житомирської області у 2018 році порівняно з 2010–2017 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

  «Розвиток міст та районів Житомирської області»

Статистичний збірник «Розвиток міст та районів Житомирської області» містить інформацію про соціально-економічний стан міст обласного значення та районів у 2018 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: населення та соціальна сфера, економічна діяльність, основні показники соціально-економічного розвитку.

Для більшої наочності інформації збірник доповнено графічними матеріалами. Окремий розділ містить короткі методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

  «Промисловість Житомирської області»

Статистичний збірник «Промисловість Житомирської області» містить основні показники, що характеризують стан і розвиток промисловості Житомирської області за 2014–2018 роки.

У збірнику наведені статистичні дані щодо кількості підприємств, виробництва та реалізації продукції, зайнятих працівників та їх оплати праці, капітальних інвестицій, зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, фінансових результатів та впливу промисловості на довкілля.

Для більшої наочності інформації збірник доповнено графічними матеріалами. Окремий розділ містить короткі методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

  «Сільське господарство Житомирської області»

Статистичний збірник характеризує стан сільського господарства у 2010, 2013–2018рр. та його місце в економіці області.

У збірнику наведені дані, що відображають ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції, споживання та баланси продовольчих ресурсів тощо. Більшість показників надані з розподілом за категоріями господарств, в окремий розділ виділена інформація в розрізі районів та міст області.

презентаційна версія

 

  «Жінки і чоловіки Житомирської області»

Статистичний збірник «Жінки і чоловіки Житомирської області» підготовлено з урахуванням ґендерного компоненту на основі даних державної статистичної і адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень за 2015–2018 роки та окремі демографічні показники в динаміці за більш тривалий період.

Збірник сформовано за тематичними розділами: демографічні показники, ринок праці, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, правопорушення, фізкультура та спорт. Окремий розділ містить основні показники за регіонами України. Інформація наведена в цілому по області, а також в розрізі міст і районів. Кожний розділ доповнено методологічними поясненнями, діаграмами та графіками. На початку збірника вміщено аналітичний огляд з ґрунтовним аналізом наведених даних.

 

презентаційна версія

 

«Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2019 року»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області» містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по області, містах та адміністративних районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України.

презентаційна версія