Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2019 рік

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населені пункти та житло

Щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

лютий

Завершено

Повідомлення 

Щодо житлового фонду України

липень

Завершено

Повідомлення 

Доходи та умови життя

Щодо соціально-демографічних характеристик домогосподарств України

липень

Завершено

Повідомлення 

Економічна статистика

Національні рахунки

Щодо національних рахунків України

квітень

Завершено

Повідомлення

Щодо валового регіонального продукту

липень

Завершено

Повідомлення

Щодо квартальних розрахунків валового внутрішнього продукту України

липень

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників таблиці "витрати–випуск" України

липень

Завершено

Повідомлення 

Статистика нефінансових послуг

Щодо показників статистики нефінансових послуг

квітень

Завершено

Повідомлення

Енергетика

Щодо цін на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам

травень

Завершено

Повідомлення

Ціни

Щодо індексів цін виробників

червень

Завершено

Повідомлення

Транспорт

Щодо показників статистики транспорту

вересень

Завершено

Повідомлення 

Промисловість

Щодо рівня задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією зі статистики промисловості

лютий

Завершено

Повідомлення

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин та забезпеченості їх кормами

липень

Завершено

Повідомлення

Щодо "Екологічного рахунку з охорони атмосферного повітря"

липень

Завершено

Повідомлення

Щодо надходження продукції рослинництва на переробні підприємства

липень

Завершено

Повідомлення

Щодо сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості та їх основних сільськогосподарських характеристик

липень

Завершено

Повідомлення

Навколишнє середовище

Щодо рівня задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією зі статистики навколишнього середовища та природних ресурсів

лютий

Завершено

Повідомлення