Повідомлення
для користувачів статистичної інформації
про результати анкетного опитування

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 01 по 28 лютого 2019 року.

Тема опитування: рівень задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією зі статистики промисловості.

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів статистичної інформації зі статистики промисловості, а також визначення користувачами якості цієї статистичної інформації.

Анкета вміщувала запитання стосовно використання користувачами у своїй діяльності показників, наведених у збірнику «Промисловість  Житомирської області».

Було одержано 19 заповнених анкет.

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в анкетному опитуванні:

за статтю: жінки – 68%,  чоловіки – 32%.

за віком:

від 18 до 35 років – 42%;

від 36 до 60 років – 58%.

за освітою:

вища – 90%;

вища з вченим ступенем 10%.

за сферою  діяльності:

наукова діяльність, освіта – 53%;

державна влада/місцеве самоврядування – 47%.

1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

47% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є  важливою складовою; 32% – додатковою і 21% – основною інформацією у їх діяльності;

90% користувачів надають перевагу електронному формату представлення інформації, 10% –друкованим виданням.

Всі учасники опитування використовували у своїй діяльності статистичний збірник "Промисловість Житомирської області" або статистичні продукти за тематикою, які розміщуються на веб-сайті Головного управління.

У статистичному збірнику «Промисловість Житомирської області» всю необхідну інформацію та більшість того, що було потрібно, вдалося відшукати 68% користувачів; лише окрему необхідну інформацію знайшли 32%.

Більшість опитаних (79%) цікавились основними показниками роботи промисловості; 58% - інвестиційною, інноваційною та зовнішньоекономічною діяльністю; по 47% - видами промислової діяльності та фінансовими результатами діяльності промислових підприємств; впливом промисловості на довкілля – 32%; показниками праці та діяльністю малих промислових підприємств – по 21%.

Інформаційному наповненню збірника загальну оцінку «відмінно» надали 32% учасників анкетного опитування, «добре» – 68%.

За критеріями якості вміщених матеріалів оцінки користувачів були наступними. За критерієм «Відповідність/Релевантність» 84% опитаних оцінили якість збірника, як добру, 16% – як відмінну, критерієм «Точність/Надійність» - 74% та 26% відповідно. Оцінку «відмінно» за критерієм  «Своєчасність  та Пунктуальність» надали 27% опитаних, «добре» – 47%, «задавільно» – 26%. Відмінною вважають якість довідника за криткрієм «Доступність та Зрозумілість/Ясність» 32% учасників опитування, інші 68% поставили оцінку «добре»; за критерієм «Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність» – 26% та 74% відповідно.

При цьому найбільш важливими критерієми вважають «Точність/Надійність» та «Відповідність/Релевантність». Наступними за важливістю користувачі зазначили критерії «Своєчасність та Пунктуальність», «Доступність та Зрозумілість/Ясність» і «Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність».

Всі учасники опитування позитивно оцінили інформаційне забезпечення (якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів), яке здійснює Головне управління статистики, зокрема 21% – на «відмінно», «добре» – 79%.

2. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

2.1. Пропозиція. Було б добре отримувати всю наявну інформацію у розрізі районів.

Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до діючої методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені Планом державних статистичних спостережень (ПДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.

Водночас, із запровадженням у статистичну практику вибіркових методів спостереження, окремі показники у розрізі міст і районів мають низький рівень надійності і придатні лише для аналізу загальних тенденції. Збільшення розміру вибірки спричинить збільшення навантаження на респондентів, а також фінансових витрат на проведення обстеження. Поряд з цим, по багатьох показниках кількість респондентів на рівні району/міста складає 1-2 підприємства. Тому публікація статистичної інформації унеможливлюється, зважаючи на принципи збереження її конфіденційності.

 

Щиро вдячні всім користувачам за участь в анкетному опитуванні!