Повідомлення
для користувачів статистичної інформації
про результати анкетного опитування

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

Анкетне опитування проводилося з 01 по 28 лютого 2019 року.

Тема опитування: рівень задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією зі статистики навколишнього середовища та природних ресурсів.

Мета опитування: вивчення ступеня відповідності потребам користувачів статистичної інформації зі статистики навколишнього середовища та природних ресурсів, вміщених у збірнику «Довкілля Житомирської області», оцінки ними якості зазначеної статистичної інформації.

Анкета вміщувала запитання стосовно використання користувачами у своїй діяльності показників, наведених у збірнику «Довкілля Житомирської області».

Було одержано 22 заповнені анкети.

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в анкетному опитуванні:

за статтю: жінки – 59%,  чоловіки – 41%;

за віком:    

від 18 до 35 років – 14%

від 36 до 60 років – 77%

61 рік і старше – 9%;

за освітою:

вища – 64%

вища з вченим ступенем – 36%;

за сферою  діяльності: 

наукова діяльність, освіта – 68%

державна влада/місцеве самоврядування – 27%

громадські організації – 5%.

1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:

Статистична інформація з тематики опитування є основною в діяльності 9% опитаних користувачів, для 32% – важливою складовою, для 59% – додатковою.

68% користувачів надають перевагу електронній версії збірника, 32% друкованому виданню.

У статистичному збірнику «Довкілля Житомирської області» всю необхідну інформацію чи більшість з того, що було потрібно знайшли 86% опитаних користувачів, 14% лише окрему необхідну інформацію.

68% учасників опитування використовували інформацію з метою наукових досліджень та освіти, 41% – для вивчення стану довкілля області, 27% – для розробки та моніторингу виконання регіональних програм, 5% – у громадській діяльності.  

          73% опитаних цікавились інформацією розділу «Земельні ресурси та їх охорона», 59% – «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 50% – «Міжрегіональні порівняння», 41% – «Охорона атмосферного повітря», по 32% – «Охорона та використання водних ресурсів» і «Утворення відходів та поводження з ними»; 23% – «Охорона та використання лісових ресурсів; мисливське господарство».

50% учасників опитування використовують у своїй роботі інформацію інших установ щодо  стану навколишнього середовища та природних ресурсів, зокрема інформацію Держгеокадастру, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства аграрної політики та продовольства України. Основною причиною звернення до інших джерел є недостатній рівень деталізації статистичної інформації органів статистики (землі за категоріями по кожному району).

Якість статистичної інформації збірника за трьома критеріями «Відповідність/ Релевантність», «Точність/Надійність», «Послідовність/Узгодженість та Зіставність/ Порівнянність» 96% опитаних оцінили на «відмінно» та «добре», за критерієм «Доступність та Зрозумілість/Ясність» – 91%, «Своєчасність та Пунктуальність» – 59%.

При цьому найбільш важливим критерієм учасники опитування вважають «Відповідність/Релевантність». Наступними за важливістю користувачі зазначили «Точність/Надійність», «Своєчасність та Пунктуальність», «Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність», «Доступність та Зрозумілість/Ясність».

Користувачі позитивно оцінили діяльність Головного управління статистики щодо інформаційного забезпечення та підтримки користувачів, а саме: на «відмінно» – 27%, «добре» – 59%, «задовільно» – 5% і 9% учасників анкетного опитування було складно відповісти на поставлене запитання.

2. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення

2.1. Пропозиція. Надавати необхідні матеріали безоплатно в паперовому вигляді.

Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до діючої методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені Планом державних статистичних спостережень (ПДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.

Уся статистична інформація, оприлюднення якої передбачене Планом державних статистичних спостережень (ПДСС), розміщена у вільному доступі на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі "Статистична інформація"/ "Навколишнє середовище", у розрізі міст та районів – у розділі "Статистична інформація"/"Регіональна статистика" / "Навколишнє середовище".

Підготовка статистичного збірника не передбачена ПДСС, здійснюється на замовлення користувачів і поширюється у відповідності до статті 24 Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659 (зі змінами) "Про затвердження положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі".

2.2. Пропозиція. Надавати інформацію своєчасно і в розрізі кліматичних зон.

Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до діючої методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень (ПДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.

Уся статистична інформація, оприлюднення якої передбачене Планом державних статистичних спостережень (ПДСС), розміщена у вільному доступі на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі "Статистична інформація"/ "Навколишнє середовище", у розрізі міст та районів – у розділі "Статистична інформація"/"Регіональна статистика" / "Навколишнє середовище".

Розробка статистичної інформації у розрізі кліматичних зон органами державної статистики не здійснюється.

2.3. Пропозиція. Надавати більше інформації в розрізі районів.   

Коментар. Органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно до діючої методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені Планом державних статистичних спостережень (ПДСС) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України.

Уся статистична інформація, оприлюднення якої передбачене Планом державних статистичних спостережень (ПДСС), розміщена у вільному доступі на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі "Статистична інформація"/ "Навколишнє середовище", у розрізі міст та районів – у розділі "Статистична інформація"/"Регіональна статистика" / "Навколишнє середовище".

Інформація у розрізах, не передбачених ПДСС, яка потребує додаткових витрат часу для її підготовки, поширюється у відповідності до статті 24 Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659 (зі змінами) "Про затвердження положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.

Пропозиції та зауваження, які потребують додаткового опрацювання, відсутні.

 

Щиро вдячні всім користувачам за участь в анкетному опитуванні!