13.05.2024

Статистична інформація

Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020-2023 роки)

Кількість аспірантів (1995-2023 роки)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-березень 2024 року) публікацію перенесено