03.05.2024

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2024 року) публікацію перенесено

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2024 року) публікацію перенесено

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2024 року) публікацію перенесено

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2024 року) публікацію перенесено

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (березень 2024 року) публікацію перенесено

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (березень 2024 року) публікацію перенесено

Виробництво промислової продукції за видами (січень-березень 2024 року) публікацію перенесено

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (березень 2024 року) публікацію перенесено

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (березень 2024 року) публікацію перенесено