Архів: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Товарна структура зовнішньої торгівлі Житомирської області
в січні
-квітні 2024 року

Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у %
до січня-квітня 2023

у % до
загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня-квітня 2023

у % до
загального обсягу

Усього

191147,9

97,1

100,0

535298,6

140,0

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

1906,1

66,4

1,0

10682,2

168,0

2,0

01 живі тварини

626,2

383,3

0,1

02 м'ясо та їстівні субпродукти

585,8

226,9

0,1

03 риба і ракоподібні

8630,7

149,0

1,6

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

1906,1

116,0

1,0

821,8

671,0

0,2

II. Продукти рослинного походження

57628,9

125,5

30,1

1571,5

90,1

0,3

з них

 

 

 

 

 

 

07 овочі

405,6

513,4

0,2

509,1

156,7

0,1

08 їстівнi плоди та горiхи

1369,1

170,0

0,7

98,1

58,5

0,0

10 зерновi культури

40463,3

159,8

21,2

12 насiння і плоди олійних рослин

15106,2

81,4

7,9

278,5

38,3

0,1

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

8423,4

34,6

4,4

537,3

35,0

0,1

IV. Готові харчові продукти

16226,8

212,7

8,5

6785,7

150,3

1,3

з них

 

 

 

 

 

 

16 продукти з м'яса, риби

436,1

65,3

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

5970,1

155265,1

3,1

199,4

122,2

0,0

19 готові продукти із зерна

563,8

122,6

0,3

242,5

110,3

0,0

21 різнi харчовi продукти

6002,3

103,5

3,1

479,1

63,4

0,1

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

0,5

2,5

0,0

473,6

913,8

0,1

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

3673,5

273,9

1,9

4613,4

185,9

0,9

V. Мiнеральнi продукти

3449,5

371,1

1,8

131631,6

58,8

24,6

25 сіль; сірка; землі та каміння

1731,0

189,8

0,9

1177,9

167,2

0,2

26 руди, шлак та зола

1716,8

0,9

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки    

1,8

10,0

0,0

130453,7

58,5

24,4

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

916,9

89,4

0,5

11654,5

117,5

2,2

з них

 

 

 

 

 

 

28 продукти неорганiчної хiмiї

13,0

48,1

0,0

1855,1

68,4

0,3

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

27,1

64,7

0,0

1339,0

192,5

0,3

30 фармацевтична продукція

169,5

107,1

0,1

688,9

154,6

0,1

31 добрива

631,0

70,6

0,1

32 екстракти дубильнi

25,3

9853,2

0,0

3928,3

126,9

0,7

33 ефiрнi олії

441,2

272,1

0,2

842,2

153,6

0,2

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

236,5

175,9

0,1

527,4

198,1

0,1

38 різноманітна хімічна продукція

3,2

132,5

0,0

1033,9

98,9

0,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

913,1

111,1

0,5

18577,3

107,4

3,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

911,8

111,1

0,5

16051,5

105,8

3,0

40 каучук, гума

1,4

143,4

0,0

2525,9

119,0

0,5

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена

180,2

14,9

0,1

1055,0

248,9

0,2

41 шкури

112,4

119,5

0,1

453,6

113,8

0,1

42 вироби із шкiри

30,8

2,8

0,0

601,5

2371,9

0,1

IX. Деревина і вироби з деревини

29446,1

74,5

15,4

1903,6

168,2

0,4

з них

 

 

 

 

 

 

44 деревина і вироби з деревини

29442,0

74,6

15,4

1902,2

168,5

0,4

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

11826,1

93,6

6,2

7430,3

105,7

1,4

з них

 

 

 

 

 

 

47 маса з деревини

49,1

0,0

4773,4

110,2

0,9

48 папiр та картон

11775,6

93,3

6,2

2556,2

96,7

0,5

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

6713,3

68,3

3,5

13122,5

120,3

2,5

з них

 

 

 

 

 

 

51 вовна

2802,7

157,5

0,5

52 бавовна

2731,3

81,3

0,5

53 іншi текстильні волокна

572,3

172,3

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

79,2

85,7

0,0

813,5

59,5

0,2

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

608,9

96,0

0,1

56 вата

732,5

409,1

0,4

885,3

149,7

0,2

58 спеціальні тканини

488,4

130,4

0,1

59 текстильнi матерiали

1213,9

156,4

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

42,9

12,0

0,0

2323,5

257,9

0,4

63 іншi готовi текстильні вироби

5795,0

106,6

3,0

430,1

105,4

0,1

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5,4

4,6

0,0

337,8

108,5

0,1

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

21632,1

110,5

11,3

5209,0

103,7

1,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

9242,1

103,5

4,8

214,0

30,6

0,0

69 керамiчнi вироби

7104,4

212,1

3,7

3878,1

115,5

0,7

70 скло та вироби із скла

5285,7

72,5

2,8

1116,8

115,2

0,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

16559,1

140,2

8,7

10000,6

127,6

1,9

з них

 

 

 

 

 

 

72 чорнi метали

4508,3

166,2

0,8

73 вироби з чорних металiв

15817,0

139,5

8,3

2013,5

76,0

0,4

76 алюмiнiй i вироби з нього

685,9

1917,7

0,4

1568,1

135,1

0,3

82 інструменти, ножовi вироби

7,2

40,7

0,0

740,1

204,6

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

39,9

23,2

0,0

1061,0

127,9

0,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

10344,8

75,6

5,4

60742,3

105,2

11,3

84 реактори ядерні, котли, машини

8080,3

78,4

4,2

41700,2

239,4

7,8

85 електричнi машини

2264,4

67,0

1,2

19042,1

47,2

3,6

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

132,5

57,0

0,1

24561,0

169,2

4,6

з них

 

 

 

 

 

 

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

8,8

58,8

0,0

24341,6

168,0

4,5

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

112,2

55,0

0,1

2028,0

394,0

0,4

XX. Рiзнi промислові товари

4719,5

106,8

2,5

2464,1

143,6

0,5

94 меблi

4612,1

109,6

2,4

267,1

88,4

0,0

95 іграшки

71,3

41,4

0,0

727,9

122,5

0,1

96 рiзнi готовi вироби

36,0

93,5

0,0

1469,1

179,3

0,3

_____________

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.