У сільських, селищних, міських радах, на території яких розташовані сільські населені пункти, ведеться погосподарський облік.

Документи погосподарського обліку є основним комплексним джерелом забезпечення органів виконавчої влади і місцевого самоврядування всіх рівнів інформацією щодо соціально-демографічних характеристик населення та його потенціалу в сфері сільського господарства.

Погосподарська книга містить у собі велику кількість інформації про мешканців села; житлові будинки (квартири) у їх власності або користуванні; площу землі, яку має кожне господарство, з її розподілом за цільовим призначенням; чисельність сільськогосподарських тварин, що ними утримуються; сільськогосподарську техніку в приватній власності домогосподарств тощо. Ця книга є настільною для секретарів місцевих рад, діловодів, землевпорядників. Але в зв'язку з великим навантаженням працівників місцевих рад та значним обсягом інформації, не завжди є можливість оперативно підготувати необхідну інформацію. Крім того, досить часто під час її узагальнення допускаються арифметичні помилки.

Вирішення згаданих проблем – програмний комплекс "Погосподарський облік для сільських, селищних рад". Вищевказаний комплекс був розроблений ПАТ ІАА "Статінформконсалтинг", на основі Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 08.12.2010 № 491 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.01.2011 № 9/18747.

Цей комплекс дозволяє на основі інформації, занесеної із книг погосподарського обліку в базу даних, яка є їхнім комп’ютерним аналогом, отримання зведених даних по ряду показників в автоматичному режимі в цілому по сільській (селищній) раді, вести облік населення, житлового фонду, що належить громадянам на правах особистої власності, наявності у них худоби, сільськогосподарської техніки, земельних наділів, формувати реєстр виборців, різного виду документи, довідки, різні аналітичні таблиці (загалом понад 60 видів), а також сформувати звіти за формами державних статистичних спостережень.

Протягом 2008–2013 рр. органами державної статистики області впроваджено ПК "Погосподарський облік для сільських, селищних рад" у 327 сільських, селищних (міських) радах в усіх районах області, що склало 54,4% від загальної кількості місцевих рад, які здійснюють погосподарський облік.

Встановлення програмного забезпечення "Погосподарський облік для сільських, селищних рад" здійснюється органами державної статистики області на договірній основі. В комплект поставки входить диск з програмним комплексом, згенерованими ключами (для конкретної сільської ради) та бібліотеками для підтримки роботи ПК.

Замовлення програмного комплексу, а також відповіді на питання, пов’язані з замовленням Ви можете одержати за адресою:

Головне управління статистики у Житомирській області, м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6-а, контактні телефони: (0412)223556, (0412)473832