Архів: 2017 2016

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

на 1січня 2018 року

 

Усього

Усього юридичних осіб

29456

у тому числі

 

Фермерське господарство

1064

приватне підприємство

4997

державне підприємство

83

казенне підприємство

комунальне підприємство

477

дочірнє підприємство

469

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

171

підприємство споживчої кооперації

78

акціонерні товариства

450

з них

 

публічне акціонерне товариство

84

приватне акціонерне товариство

127

товариство з обмеженою відповідальністю

9290

товариство з додатковою відповідальністю

41

повне товариство

24

командитне товариство

17

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

5

кооперативи

514

з них

 

виробничий

102

обслуговуючий

248

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

43

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

96

органи влади, організації (установи, заклади)

4598

з них

 

державна організація (установи, заклади)

297

комунальна організація (установи, заклади)

3151

приватна організація (установи, заклади)

9

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

46

асоціація

27

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

162

інші об’єднання юридичних осіб

21

творча спілка

10

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

664

громадська організація

2259

громадська спілка

12

релігійна організація

993

профспілка, об’єднання профспілок

1005

благодійна організація

387

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

577

орган самоорганізації населення

21

товарна біржа

10

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

2

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1439

у тому числі

філія (інший відокремлений підрозділ)

1399

представництво

40