Архів: 2018 2017 2016

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

(на 1 жовтня 2018 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

30026

у тому числі

 

фермерське господарство

1084

приватне підприємство

4995

державне підприємство

81

казенне підприємство

комунальне підприємство

513

дочірнє підприємство

468

іноземне підприємство

13

підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки)

171

підприємство споживчої кооперації

77

акціонерні товариства

442

з них

 

публічне акціонерне товариство

61

приватне акціонерне товариство

143

товариство з обмеженою відповідальністю

9705

товариство з додатковою відповідальністю

46

повне товариство

24

командитне товариство

16

адвокатське об’єднання

адвокатське бюро

19

кооперативи

522

з них

 

виробничий

100

обслуговуючий

255

споживчий

5

сільськогосподарський виробничий

43

сільськогосподарський

сільськогосподарський обслуговуючий

100

органи влади, організації (установи, заклади)

4470

з них

 

державна організація (установи, заклади)

285

комунальна організація (установи, заклади)

3128

приватна організація (установи, заклади)

9

організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

44

асоціація

27

корпорація

6

консорціум

концерн

3

спілка споживчих товариств

19

споживче товариство

163

інші об’єднання юридичних осіб

20

творча спілка

10

інші професійні організації та об’єднання

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

політична партія

658

громадська організація

2388

громадська спілка

12

релігійна організація

1030

профспілка, об’єднання профспілок

1020

благодійна організація

398

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

604

орган самоорганізації населення

20

товарна біржа

10

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

2

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

1588

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1535

представництво

53