ВІДДІЛ ПЛАНУВАННЯ, КООРДИНАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Начальник відділу

Огінська Алла Георгіївна

тел.: (0412) 41-87-78

personnel@zt.ukrstat.gov.ua

Відділ координує роботу Головного управління та узагальнює її результати за всіма напрямами статистичної діяльності.

Здійснює формування, актуалізацію планів та моніторинг статистичної діяльності Головного управління.

УПРАВЛІННЯ ЗБИРАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

 

Начальник управління

Шалімова Гелена Миколаївна

тел.: (0412) 42-07-08,
         (067) 814-83-85

Заступник начальника управління - начальник відділу збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних

Дмитренко Наталія Тарасівна

тел.: (0412) 47-17-61

        (0412) 47-31-84

        (0412) 47-34-11

respondents@zt.ukrstat.gov.ua

praz_gus@zt.ukrstat.gov.ua

Начальник відділу реєстрації цін

Філатова Наталія Валеріївна

тел.: (0412) 47-17-83

cina_gus@zt.ukrstat.gov.ua

Начальник відділу введення та контролю даних

Бородіна Наталія Михайлівна

тел.: (0412) 47-26-94

Завідувач сектору переписів

Скляр Ганна Костянтинівна

тел.: (0412) 47-00-86

Завідувач сектору ведення реєстру статистичних одиниць

 

тел.: (0412) 41-31-34

Управління забезпечує збирання державної статистичної та фінансової звітності за принципом «Єдиного вікна», здійснює взаємодію з респондентами та постачальниками адміністративних даних.

ВІДДІЛ ЗБИРАННЯ ДАНИХ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

 

Начальник відділу

Пеньковська Катерина Анатоліївна

тел.: (0412) 42-04-71

Відділ організовує та координує роботу уніфікованої мережі фахівців з інтерв’ювання із збирання даних вибіркових обстежень населення.

УПРАВЛІННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Начальник управління

Жерибор Ліна Леонідівна

тел.: (0412) 42-13-45

Заступник начальника управління - начальник відділу обробки даних статистики торгівлі та енергетики

Гончаренко Наталія Олександрівна

тел.: (0412) 42-07-87

energ_gus@zt.ukrstat.gov.ua

Начальник відділу обробки даних статистики виробництва та послуг

Корбут Оксана Володимирівна

тел.: (0412) 47-00-54

trans_gus@zt.ukrstat.gov.ua

Начальник відділу обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств

Богуш Олена Володимирівна

тел.: (0412) 42-03-93

Начальник відділу обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Мельник Людмила Борисівна 

тел.: (0412) 42-13-45

vyrsg_gus@zt.ukrstat.gov.ua

Начальник відділу обробки даних соціальної статистики

Торшина Наталія Геннадіївна

тел.: (0412) 47-33-70

Начальник відділу обробки даних демографічної статистики

Курманська Тетяна Віталіївна

тел.: (0412) 47-12-16

Управління забезпечує обробку даних економічної статистики: статистики виробництва, транспорту та нефінансових послуг; структурної статистики та статистики фінансів підприємств; статистики сільського господарства та навколишнього середовища; статистики торгівлі, енергетики та зовнішньоекономічної діяльності та обробку даних демографічної та соціальної статистики: освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, соціального захисту, населених пунктів та житла, науки, технологій та інновацій, правосуддя та злочинності, політичної та іншої суспільної діяльності, оплати праці та соціально-трудових відносин.

ВІДДІЛ ОБРОБКИ ДАНИХ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ

Начальник відділу

тел.: (0412) 42-04-71

Відділ здійснює організацію та проведення вибіркових обстежень населення з питань умов життя домогосподарств, зайнятості та безробіття та сільськогосподарської діяльності населення.

УПРАВЛІННЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

 

Начальник управління

Клименко Ірина Борисівна

тел.: (0412) 47-33-27

Заступник начальника управління - начальник відділу аналізу даних економічної статистики

Гуцалюк Євгенія Вікторівна

тел.: (0412) 47-33-27

Начальник відділу аналізу даних соціальної та демографічної статистики

тел.: (0412) 47-26-90

Управління здійснює аналіз даних економічної статистики (виробництва, транспорту та нефінансових послуг, структурної статистики та статистики фінансів підприємств, сільського господарства та навколишнього середовища, торгівлі, енергетики та зовнішньоекономічної діяльності); аналіз даних соціальної статистики (освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, соціального захисту, населених пунктів та житла, науки, технологій та інновацій, правосуддя та злочинності, політичної та іншої суспільної діяльності, оплати праці та соціально-трудових відносин) та даних вибіркових обстежень населення (доходів та умов життя домогосподарств, зайнятості та безробіття); формує підсумковий набор даних за результатами аналізу; готує проекти статистичних публікацій та інших статистичних матеріалів.

УПРАВЛІННЯ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ

 

Начальник управління

Шапарчук Інна Станіславівна

тел.: (0412) 42-12-44

Заступник начальника управління - начальник відділу публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

Рибчинська Ірина Олександрівна

тел.: (0412) 47-33-73

Начальник відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

Остапчук Тетяна Миколаївна

тел.: (0412) 42-12-44

Управління забезпечує поширення статистичної інформації шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Головного управління статистики, у засобах масової інформації, надання відповідей на запити користувачів статистичної інформації, у т.ч. відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Начальник управління

Валуєва Олена Леонідівна

тел.: (0412) 47-38-32

stat@zt.ukrstat.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування комп'ютерних мереж

Лук'янов Валерій Вікторович

тел.: (0412) 47-26-25

Начальник відділу інформаційного забезпечення та телекомунікацій

Багінська Ірина Григорівна

 

Управління забезпечує автоматизований супровід обробки, поширення, збереження, захисту статистичної інформації, функціонування системи електронної звітності.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Начальник управління - головний бухгалтер

Саух Олена Володимирівна

тел.: (0412) 42-08-09

buxstat@zt.ukrstat.gov.ua

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Салацька Оксана Миколаївна

тел.: (0412) 42-08-09

Начальник відділу фінансово-економічної та договірної роботи

Кукса Алла Вікторівна

тел.: (0412) 42-08-09

Управління забезпечує ведення бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності Головного управління; контролює наявність і рух майна, використання фінансових матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів кошторисів; складає та затверджує структуру Головного управління, штатні розписи, кошториси та розрахунки до них, бюджетні запити; організовує договірну роботу та впроваджує заходи щодо збільшення доходів за послуги, що надаються згідно функціональних повноважень.

ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

Начальник відділу

Нестерчук Олена Володимирівна

тел.: (0412) 41-31-81

Відділ здійснює реалізацію державної політики з питань управління персоналом в Головному управлінні.

 

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ

 

Начальник відділу

Галицька Лариса Юріївна

тел.: (0412) 42-07-09

Відділ організовує діловодний процес, здійснює контроль за виконанням документів, координує роботу архіву.

 

ВІДДІЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

 

Начальник відділу

Прасол Сергій Володимирович

тел.: (0412) 42-04-34

Відділ здійснює технічне забезпечення обладнання, мереж та комунікацій Головного управління, підтримання будівель та приміщень у належному стані, їх охорону, постачання товарно-матеріальних цінностей. Контролює додержання працівниками правил охорони праці.

Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи

Бежевець Олена Миколаївна

тел.: (0412) 47-23-13

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Шундрик Валентина Леонідівна

тел.: (0412) 42-13-71

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Корнійчук Віта Володимирівна

тел.: (0412) 41-31-81

prom_gus@zt.ukrstat.gov.ua

Головний спеціаліст з питань захисту інформації

тел.: (0412) 47-38-32

 

 

 

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації:
05/01/2021