ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління

статистики у Житомирській області

від 04 квітня 2008 р № 59

ВАРТІСТЬ

1 людино–години роботи економіста на 2008 рік

1

Витрати по КПК 3001010

1482500 грн.

2

Планова чисельність

452 чол.

3

Фонд робочого часу на рік

230 днів

4

(1482500грн./ 454 чол. / 230 дн.)

142,60 грн.

5

142,60 / 8 год.

17,83 грн.

 

Вартість 1 години роботи економіста

17,83 грн.

ПДВ 20%

3,57 грн.

ВСЬОГО:

21,40 грн.

Головний бухгалтер                                                         О.В.Саух