Держстат інформує, що наказами Державної служби статистики України від 09.01.2020 №34 та від 14.01.2020 №45 відповідно затверджено зміни до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур і Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур, які стосуються термінів подання форм цих спостережень.

Так, форма №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», починаючи із звіту про підсумки збирання врожаю за 2020 рік, буде подаватися не пізніше 05 січня року, наступного за звітним (наказ Держстату від 20.01.2020 № 52).

Форма №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», починаючи із 2020 року, буде подаватися на 01 липня, 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня, 01 листопада та нову звітну дату на 01 грудня у термін не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (наказ Держстату від 14.01.2020 №46).

Ураховуючи те, що показники форми №29-сг (річна) використовуються для розрахунку показників державного статистичного спостереження щодо використання добрив і пестицидів, форма №9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів», починаючи із звіту під урожай 2020 року, також буде подаватися у терміни, визначені для форми №29-сг (річна) (наказ Держстату від 09.01.2020 №35). Водночас звертаємо увагу, що у формі №9-сг (річна) одиниці вимірювання обсягу внесених мінеральних добрив змінено на тонни (попередні одиниці вимірювання – центнери).

Зміни термінів подання форм №29-сг (річна), №37-сг (місячна) та №9-сг (річна) та формування статистичних продуктів за інформацією цих форм ураховані у плані державних статистичних спостережень на 2020 рік.

Вищезазначені методологічні положення, інформація щодо змін термінів подання форм, бланки форм і роз’яснення до них розміщені на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділах «Методологія та класифікатори» та «Для респондентів».

Респондентам доступний безкоштовний сервіс для електронного звітування «Кабінет респондента» за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua.

Крім того, на вебсайті Держстату в сервісі «Пошук за кодом ЄДРПОУ» розміщено інформацію щодо участі респондентів у проведенні ДСС.