П Е Р Е Л І К

форм державних статистичних спостережень

передбачених для подання респондентами в органи державної статистики Житомирської області

у жовтні 2018 року

 

Звіти за усіма формами приймаються у Головному управлінні статистики

за адресою: 10003, м.Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6А, кімната 212 (другий поверх), тел.: (0412)22-19-53

Для зручності та економії Вашого часу пропонуємо подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді

 

Індекс форми, періодичність

Найменування форми

Граничний термін
подання

Респонденти
(хто
подає форму)

Термін подання - не пізніше 2 жовтня

37-сг (місячна)

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур
(24.06.2016 №103)

2 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

24-сг (місячна)

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин
(01.08.2016 №136)

2 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

Термін подання - не пізніше 3 жовтня

1-ціни (житло) (квартальна)

Звіт про ціни на ринку житла
(04.07.2014 №207 (зі змінами))

3 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості

Термін подання - не пізніше 4 жовтня

1-торг (місячна)

Звіт про товарооборот торгової мережі
(31.08.2016 №163)

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

1-торг (нафтопродукти) (місячна)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу
(11.12.2015 №351)

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС

1-опт (місячна)

Звіт про обсяг оптового товарообороту
(21.11.2014 №356) (зі змінами))

4 жовтня

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

1-зерно (місячна)

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання
(25.09.2015 №219 (зі змінами))

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики

4-мтп (місячна)

Звіт про використання та запаси палива
(31.08.2016 №162)

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

1-П (місячна)

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
(05.08.2014 №222) (зі змінами))

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності

1-ПО (місячна)

Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
(11.07.2014 №211 (зі змінами))

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення

11-заг (квартальна)

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
(25.09.2015
№219 (зі змінами))

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики

13-заг (квартальна)

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства
(01.08.2016 №136)

4 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого

Термін подання - не пізніше 5 жовтня

1-субсидії (місячна)

Звіт про надання населенню субсидій
(19.07.2017 №176)

5 жовтня

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад

2-3 нк (один раз на рік)

Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року
(30.11.2012 №500 (зі змінами))

5 жовтня

вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації

21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
(12.07.2017 №165)

5 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

2-етр (місячна)

Звіт про роботу міського електротранспорту
(13.04.2016 №60)

5 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

51-авто (місячна)

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
(24.05.2017 №119)

5 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

Термін подання - не пізніше 8 жовтня

51-ЦА (місячна)

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
(24.05.2017 №120)

8 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) і (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден

1-ПВ (місячна)

Звіт із праці
(10.06.2016 №90)

8 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

1-ПВ (квартальна)

Звіт із праці
(10.06.2016 №90 (зі змінами))

8 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики

1-кб (місячна)

Звіт про виконання будівельних робіт
(26.07.2016 №129)

8 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють будівельну діяльність

10-зез (квартальна)

Звіт про прямі іноземні інвестиції
(13.10.2014 №297 (зі змінами))

8 жовтня

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні

13-зез (квартальна)

Звіт про прямі інвестиції за кордон
(13.10.2014 №297 (зі змінами))

8 жовтня

юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон

Термін подання - не пізніше 10 жовтня

9-ЗЕЗ (квартальна)

Звіт про експорт (імпорт) послуг
(21.07.2016 №122)

10 жовтня

юридичні особи, які здійснювали експортно-імпортні операції з послугами

2К-П (квартальна)

Обстеження ділової активності промислового підприємства
(17.07.2017 №172)

10 жовтня

юридичні особи (підприємства)

2К-П ІНВ (два рази на рік)

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)
(17.07.2017 №172)

10 жовтня

юридичні особи (підприємства)

2К-С (квартальна)

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства
(17.07.2017 №172)

10 жовтня

юридичні особи (підприємства)

2К-Б (квартальна)

Обстеження ділової активності будівельного підприємства
(17.07.2017 №172)

10 жовтня

юридичні особи (підприємства)

2К-Т (квартальна)

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
(17.07.2017 №172)

10 жовтня

юридичні особи (підприємства)

2К-СП (квартальна)

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг
(17.07.2017 №172)

10 жовтня

юридичні особи (підприємства)

Термін подання - не пізніше 12 жовтня

1-ПЕ (місячна)

Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості
(15.07.2016 №113)

12 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

Термін подання - не пізніше 16 жовтня

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
(20.07.2017 №181)

16 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, електроенергію

14-ЗЕЗ (квартальна)

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
(21.07.2017 №190)

16 жовтня

юридичні особи, які здійснювали експортно-імпортні операції з товарами

Термін подання - не пізніше 22 жовтня

1-ціни (пром) (місячна)

Звіт про ціни виробників промислової продукції
(20.07.2017 №182)

22 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості

14-зв’язок (квартальна)

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку
(16.10.2015 №297
(зі змінами))

22 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-оператори/провайдери поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу

Термін подання - не пізніше 25 жовтня

51-вант (два рази на рік)

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі
(28.07.2016 №133)

25 жовтня

фізичні особи-підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом

31-авто (квартальна)

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
(14.06.2017 №137)

25 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

2-інвестиції (квартальна)

Звіт про капітальні інвестиції
(21.07.2017 №195)

25 жовтня

юридичні особи підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

1-опт (квартальна)

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
(21.07.2017 №189)

25 жовтня

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

3-торг (квартальна)

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі
(31.08.2016 №163)

25 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля

1-послуги (квартальна)

Звіт про обсяги реалізованих послуг
(30.11.2016 №229)

25 жовтня

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

1-Б (квартальна)

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
(07.07.2012 №286
(зі змінами))

25 жовтня

юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

1, 2, 1-м, 2-м (квартальна)*

Фінансова звітність

25 жовтня

усі респонденти-юридичні особи

Склад і періодичність подання фінансової звітності визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (зі змінами), національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України, та міжнародними стандартами фінансової звітності, які офіційно оприлюднені на веб-сторінці Міністерства фінансів України.