Перелік документів Головного управління статистики, які містять публічну інформацію

№ з/п

Назва документа

Дата створення документа

Дата надходження документа

Джерело інформації (автор, відповідальний підрозділ)

Підстава віднесення інформації з обмеженим доступом

Строк обмеження доступу до інформації, у разі її віднесення до інформації з обмеженим доступом

Галузь

Ключові слова

Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіо записи тощо)

Вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи)

Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

Форма, місце зберігання документа

1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

1.1.

Положення про Головне управління статистики у Житомирській області

Наказ Держстату30.09.2015 №233

 

 

24.11.

2015

Департамент кадрово-організаційного забезпечення

Положення про Головне управління статистики

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.2.

Принципи діяльності органів державної статистики

Наказ Держкомстату від14.06.2010 №216

14.06.

2010

Департамент планування та координації статистичної діяльності

Принципи діяльності

Тексто-вий документ

Наказ

Відділ плануван-ня, координа-ції та монітори-нгу статисти-чної діяльності

1.3.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 145-р

20.03.

2013

Департамент планування та координації статистичної діяльності

Стратегія розвитку

Тексто-вий документ

Розпорядження Кабінету Міністрів

Відділ планува-ння, координа-ції та монітори-нгу статистич-ної діяльності

1.4.

Положення про колегію Головного управління статистики у Житомирській області

Наказ ГУС 25.01.2016 №21

25.01.

2016

Відділ планува-ння, координації та монітори-нгу статистич-ної діяльності

Положення про колегію

Тексто-вий документ

Наказ

Відділ планува-ння, координації та монітори-нгу статистич-ної діяльності

1.5.

Регламент Головного управління статистики у Житомирській області

Наказ ГУС від 29.08.2008 №141 та Наказ ГУС про внесення змін до Регламенту від 16.02.2010 № 26

30.05.

2008

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Регламент

Тексто-вий документ

Наказ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності

2.1.

Закон України "Про державну статистику"

Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради України від 17.09.1992 №2615-XII).
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
від 13.07.2000 №1922-III (Законом України від 13.07.2000 №1922-III цей Закон викладено в новій редакції),
від 15.12.2005 №3205-IV,
від 05.03.2009 №1070-VI,
від 01.06,2010 №2289-VI,
від 02.12.2010 №2756-VI

17.09.

1992

Відділ правового забезпечення

Закон про державну статистику

Тексто-вий документ

Закон

Відділ планува-ння, координа-ції та монітори-нгу статисти-чної діяльності

2.2.

Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення"

Закон України від 19.10.2000 № 2058-III

19.10.

2000

Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою

Статис-тика населен-ня

Закон про Всеукраїнський перепис

Тексто-вий документ

Закон

Управління обробки даних демографі-чної та соціальної статистики

2.3.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику"

Закон України від07.02.2002 №3047-III

07.02.

2002

Відділ правового забезпечення

Закон про внесення змін

Тексто-вий документ

Закон

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.4.

Закон України "Про сільськогосподарський перепис"

Закон України від 23.09.2008 №575-VI

23.09.

2008

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Статис-тика сільсь-кого господарства

Закон про сільськогосподарський перепис

Тексто-вий документ

Закон

Управління обробки даних економіч-ної статистики

2.5.

Указ Президента України "Про Державну службу статистики України"

Указ Президента від 06.04.2011 №396/2011 із змінами та доповненнями від 22.02.2012 №134/2012, від19.06.2012 №405/2012

06.04.

2011

Відділ правового забезпечення

Указ про утворення Держкомстату

Тексто-вий документ

Указ Президента

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції 

2.6.

Указ Президента України "Про День працівників статистики"

Указ Президента від 02.12.2002 №1120/2002 

02.12.

2002

Департамент кадрово-організаційного забезпечення

Указ про день працівників статистики

Текстовий документ

Указ Президента

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

2.7.

Указ Президента України "Про символіку Державної служби статистики України"

Указ Президента України від 20.03.2004 №349/2004 із змінами та доповненнями від 06.04.2011 №396/2011

20.03.

2004

Департамент кадрово-організаційного забезпечення

Указ про символіку

Тексто-вий документ

Указ Президента

 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

2.8.

Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики

Наказ Держкомстату від 19.06.2003 №186, зареєстровано в Мін’юсті 26.09.2003 за №862/8183

26.09.

2003

Департамент планування та організації статистичних спостережень

Порядок проведення перевірок достовірності

Тексто-вий документ

Наказ

Відділ планува-ння, координації та моніторингу статистичної діяльності

3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

3.1.

Наказ "Про встановлення вартості одного людино-дня та вартості інформації на одній сторінці"

Наказ ГУС від 04.04.2008 №59

04.04.

2008

Департамент фінансово-економічного забезпечення

Встановлення вартості одного людино-дня

Тексто-вий документ

Наказ

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

3.2.

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату від 28.11.2005 №386зареєстровановМін’юсті 15.12.2005 за №1509/11789

15.12.

2006

Департамент

статистичної інфраструктури

Положення про порядок користування реєстром

Тексто-вий документ

Наказ

Сектор ведення реєстру статисти–чних одиниць

3.3.

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики

Наказ Держкомстату від 12.01.2011 №3 зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2011р. за №408/19146

11.04.

2011

Департамент інформаційних технологій

Порядок подання електронної звітності

Тексто-вий документ

Наказ

Управління інформа-ційних технологій

3.4.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"

Постанова Кабінету Міністрів від 08.11.2000 №1659

08.11.

2000

Департамент фінансового-економічного забезпечення

Постанова про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі

Тексто-вий документ

Постано-ва Кабінету Міністрів

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

4. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

4.1.

Порядок проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів

Наказ Держкомстату від 28.12.2009 №497

28.12.

2009

Департамент поширення інформації та комунікацій

Порядок проведення анкетних опитувань

Тексто-вий документ

Наказ

Управління поширення інформації та комуніка-цій

4.2.

Про внесення змін до Порядку проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів, затвердженого наказом Держкомстату від 28.12.2009 №497

Наказ Держкомстату від 05.05.2010 №171

05.05.

2010

Департамент поширення інформації та комунікацій

Внесення змін до порядку проведення анкетних опитувань

Тексто-вий документ

Наказ

Управління поширення інформації та комуніка-цій

4.3.

Про внесення змін до Порядку проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів, затвердженого наказом Держкомстату від 28.12.2009 №497

Наказ Держкомстату від 27.09.2010 №403

27.09.

2010

Департамент поширення інформації та комунікацій

Внесення змін до порядку проведення анкетних опитувань

Тексто-вий документ

Наказ

Управління поширення інформації та комуніка-цій

5. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

5.1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики у Житомирській області

Затверджено зборами трудового колективу Протокол №1 від 30.04.2004

30.04.

  2004

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Тексто-вий документ

Наказ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

5.2.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Житомирській області

Наказ Головного управління статистики від 04.05.2012 №67

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Особистий прийом громадян керівництвом

Текстовий документ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

5.3.

Розпорядок роботи Головного управління статистики у Житомирській області

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Розпорядок роботи

Тексто-вий документ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

5.4.

Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Житомирській області

Наказ Головного управління статистики від 03.02.2014 №24

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Особистий прийом громадян

Тексто-вий документ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

6.1.

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Житомирській області

Відділ плануван-ня, координації та моніторингу статистичної діяльності

Звіт про результати діяльності

Тексто-вий документ

Звіт

Відділ плануван-

ня,коорди-нації та монітори-нгу статисти-чної діяльності

6.2.

Звіт про використання коштів державного бюджету

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Звіт про використання коштів держбюджету

Тексто-вий документ

Звіт

Управління фінансово-економіч-ного забезпе-чення, бухгалтер-ського обліку та звітності

6.4.

Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення

Департамент кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Організація роботи зі зверненнями громадян

Тексто-вий документ

Огляд

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

6.5.

Звіт про проведену роботу з питань запобігання та протидії корупції в Головному управлінні статистики у Житомирській області

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання вимог антикорупцій-ного законодавства

Тексто-вий документ

Звіт

Головний спеціаліст з питань запобіган-ня та виявлення корупції

6.6.

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»до ГУС

-

-

Управління поширення інформації та комуніка-цій

 

 

 

Доступ до публічної інформації

таблиця

звіт

-

Управління поширення інформації та комуніка-цій

7. Інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень

7.1.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Постанова Кабінету Міністрів від 15.02.2002 №169

15.02.

2002

Департамент кадрово-організаційного забезпечення

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Текстовий документ

Постано-ва Кабінету Міністрів

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

7.2.

Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Наказ Головного управління статистики від 06.03.2012 №24

10.05.

2002

Департамент кадрово-організаційного забезпечення

Загальний порядок проведення іспитів

Текстовий документ

Наказ

 Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

7.3.

Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Тексто-вий документ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

7.4.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та відокремлених підрозділів, основні функції структурних та відокремлених підрозділів

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

Тексто-вий документ

Відділ кадрово-документального забезпечення та контролю виконання