Шановні користувачі!

 

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

 

Дякуємо за розуміння.

 

Нижче зазначено дату оприлюднення інформації, передбачену Планом державних статистичних спостережень на 2023 рік (ПДСС)

 

 

07.04.2023

Публікації

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-лютий 2023 року)

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-лютий 2023 року)

 

06.04.2023

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-лютий 2023 року)

 

05.04.2023

Статистична інформація

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (грудень 2022 року)

 

04.04.2023

Статистична інформація

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2022)

Індекси будівельної продукції за видами (січень-лютий 2023 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-лютий 2023 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-лютий 2023 року)

 

03.04.2023

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2023 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2023 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2023 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (лютий 2023 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (лютий 2023 року)

Виробництво промислової продукції за видами (лютий 2023 року)

 

31.03.2023

Експрес-випуск

Промислове виробництво (січень-лютий 2023 року)

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (лютий 2023 року)

1. Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-лютий 2023 року)

2. Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-лютий 2023 року)

Валовий регіональний продукт (2004-2021)

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (лютий 2023 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (лютий 2023 року)

 

30.03.2023

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати (лютий 2023 року)

Статистична інформація

Робоча сила (січень-грудень 2022 року)

 

29.03.2023

Експрес-випуск

Заробітна плата (лютий 2023 року)

Статистична інформація

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами (січень-грудень 2022 року)

Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів (січень-грудень 2022 року)

Вантажні перевезення (січень-лютий 2023 року)

Пасажирські перевезення (січень-лютий 2023 року)

 

28.03.2023

Експрес-випуск

Зайнятість та безробіття населення (2022 рік)

Статистична інформація

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (січень-грудень 2022 року)

 

27.03.2023

Статистична інформація

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 березня 2023 року)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (січня-лютий 2023 року)

Запаси палива (лютий 2023 року)

Використання палива (лютий 2023 року)

 

24.03.2023

Статистична інформація

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2022 рік)

Роздрібна торгівля (січня-лютий 2023 року)

 

21.03.2023

Експрес-випуск

Індекси сільськогосподарської продукції (січень-лютий 2023 року)

Статистична інформація

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень 2023 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень 2023 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень 2023 року)

Кількість померлих за причинами смерті (січень 2023 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 березня 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 березня 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 березня 2023 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січня-лютий 2023 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січня-лютий 2023 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січня-лютий 2023 року)

Регіональна статистика

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень 2023 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень 2023 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень 2023 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 березня 2023 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січня-лютий 2023 року)

 

20.03.2023

Експрес-випуски

Демографічна ситуація (січень 2023 року)

Статистична інформація

Добування водних біоресурсів (2018-2022)

 

16.03.2023

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-грудень 2022 року (остаточні дані))

 

14.03.2023

Публікації

Повідомлення «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень 2023 року)

 

13.03.2023

Статистична інформація

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону (IV квартал 2022 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2022) (2022 рік (остаточні дані) та січень-грудень 2022 року (остаточні дані))

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2022 рік (остаточні дані) та січень-грудень 2022 року (остаточні дані))

 

 10.03.2023

Публікації

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень 2023 року)

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень 2023 року)

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень 2023 року)

 

07.03.2023

Статистична інформація

Індекси будівельної продукції за видами (січень 2023 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень 2023 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень 2023 року)

 

06.03.2023

Статистична інформація

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2022)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2022)

Виробництво промислової продукції за видами (січень 2023 року)

Індекси будівельної продукції за видами (2011–2022) (2022 рік (остаточні дані) та січень-грудень 2022 року (остаточні дані))

 

03.03.2023

Експрес-випуск

Промислове виробництво (січень 2023 року)

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників по районах (IV квартал 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників по районах (IV квартал 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (IV квартал 2022 року)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (січень 2023 року)

1.    Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень 2023 року)

2.    Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень 2023 року)

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (січень 2023 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (січень 2023 року)

Середньооблікова кількість штатних працівників по районах (IV квартал 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників по районах (IV квартал 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (IV квартал 2022 року)

 

02.03.2023

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати (січень 2023 року)

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2023 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2023 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2023 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2023 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (січень 2023 року)

Капітальні інвестиції за видами активів (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) (січень-грудень 2022 року)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (січень-грудень 2022 року)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2022)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (2022 рік (остаточні дані))

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2022)

Вантажні перевезення (січень 2023 року)

Пасажирські перевезення (січень 2023 року)

 

01.03.2023

Експрес-випуск

Заробітна плата (січень 2023 року)

 

27.02.2023

Статистична інформація

Запаси палива (січень 2023 року)

Використання палива (січень 2023 року)

 

24.02.2023

Статистична інформація

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 січня 2023 року, на 01 лютого 2023 року)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (на 01 січня 2023 року)

 

23.02.2023

Статистична інформація

Роздрібна торгівля (січень 2023 року)

 

21.02.2023

Експрес-випуск      

Індекси сільськогосподарської продукції (січень 2023 року)

Статистична інформація

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-грудень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-грудень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Кількість померлих за причинами смерті (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 лютого 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 лютого 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 лютого 2023 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січня 2023 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січня 2023 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січня 2023 року)

Регіональна статистика

Чисельність населення за містами, районами та селищами міського типу (січень-грудень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані) (січень-грудень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 лютого 2023 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січня 2023 року)

 

20.02.2023

Експрес-випуск      

Демографічна ситуація (січень-грудень 2022 року)

 

17.02.2023

Статистична інформація

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай (на 01 січня 2023 року)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах під урожай (на 01 січня 2023 року)

Регіональна статистика

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах під урожай (на 01 січня 2023 року)

 

15.02.2023

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (ІV квартал 2022 року)

Зовнішня торгівля послугами (2022 рік)

 

10.02.2023

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 січня (2022 рік)

 

09.02.2023

Публікації

Повідомлення «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-грудень 2022 року)

 

07.02.2023

Публікації

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-грудень 2022 року)

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-грудень 2022 року)

 

02.02.2023

Статистична інформація

Виробництво промислової продукції за видами (2022 рік)

Індекси будівельної продукції за видами (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

 

01.02.2023

Експрес-випуск

Промислове виробництво (2022 рік)

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (грудень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (грудень 2022 року)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (грудень 2022 року)

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (2022 рік)

Надходження молока на переробні підприємства (2022 рік (попередні дані))

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2022 рік (попередні дані))

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (грудень 2022 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (грудень 2022 року)

 

31.01.2023

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати (грудень 2022 року)

 

30.01.2023

Експрес-випуск

Заробітна плата (грудень 2022 року)

Статистична інформація

Вантажні перевезення (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

Пасажирські перевезення (січень-грудень 2022 року (попередні дані))

 

26.01.2023

Статистична інформація

Запаси палива (грудень 2022 року)

Використання палива (грудень 2022 року)

 

24.01.2023

Статистична інформація

Роздрібна торгівля (січень-грудень 2022 року)

 

23.01.2023

Статистична інформація

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 січня 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 січня 2023 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 січня 2023 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січня-грудень 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січня-грудень 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січня-грудень 2022 року)

Регіональна статистика

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 січня 2023 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січня-грудень 2022 року)

 

20.01.2023

Експрес-випуск

Індекси сільськогосподарської продукції (2022 рік (попередні дані))

Статистична інформація

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-листопад 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-листопад 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-листопад 2022 року)

Кількість померлих за причинами смерті (січень-листопад 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-листопад 2022 року)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (січень-листопад 2022 року)

Регіональна статистика

Чисельність населення за містами, районами та селищами міського типу (січень-листопад 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані) (січень-листопад 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-листопад 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-листопад 2022 року)

 

19.01.2023

Експрес-випуск

Демографічна ситуація(січень-листопад 2022 року)

 

11.01.2023

Публікації

Повідомлення «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-листопад 2022 року)

Інфографіка

«Соціально-економічне розвиток Житомирської області» (січень-листопад 2022 року)

 

10.01.2023

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-листопад 2022 року)

 

09.01.2023

Публікації

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-листопад 2022 року)

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-листопад 2022 року)

 

05.01.2023   

Статистична інформація  

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (вересень 2022 року)

 

04.01.2023

Статистична інформація  

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності  (листопад 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (листопад 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (листопад 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (листопад 2022 роук)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (листопад 2022 року)

Виробництво промислової продукції за видами (січень-листопад 2022 року)

Індекси будівельної продукції за видами (січень-листопад 2022 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-листопад 2022 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-листопад 2022 року)

 

03.01.2023

Експрес-випуск

Промислове виробництво (січень-листопад 2022 року)

Статистична інформація  

Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-листопад 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-листопад 2022 року)

 

 

Нижче зазначено дату оприлюднення інформації, передбачену Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік (ПДСС)

  

30.12.2022

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати (листопад 2022 року)

Статистична інформація

Робоча сила (січень-вересень 2022 року)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (листопад 2022 року)

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (листопад 2022 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (листопад 2022 року)

 

29.12.2022

Експрес-випуск

Заробітна плата (листопад 2022 року)

Статистична інформація

Вантажні перевезення (січень-листопад 2022 року)

Пасажирські перевезення (січень-листопад 2022 року)

Інфографіка

Оплата праці (листопад 2022 року)

 

28.12.2022

Експрес-випуск

Зайнятість та безробіття населення (січень-вересень 2022 року)

Статистична інформація

Запаси палива (листопад 2022 року)

Використання палива (листопад 2022 року)

 

23.12.2022

Статистична інформація  

Роздрібна торгівля (січень-листопад 2022 року)

 

22.12.2022

Експрес-випуск

Індекси сільськогосподарської продукції (січень-листопад 2022 року)

Статистична інформація  

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 грудня 2022 року)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (січень-листопад 2022 року)

 

21.12.2022

Статистична інформація  

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-жовтень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-жовтень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-жовтень 2022 року)

Кількість померлих за причинами смерті (попередні дані)(січень-жовтень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-жовтень 2022 року)

Географічна структура зовнішньої торгівлі  товарами (січень-жовтень 2022 року)

Регіональна статистика

Чисельність населення ( за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу (січень-жовтень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані) (січень-жовтень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих (січень-жовтень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих (січень-жовтень 2022 року)

 

20.12.2022

Експрес-випуск

Демографічна ситуація (січень-жовтень 2022 року)

Статистична інформація  

Виробництво сільськогосподарських культур (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 грудня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 грудня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січень-листопад 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січень-листопад 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-листопад 2022 року)

Регіональна статистика

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 грудня 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-листопад 2022 року)

 

16.12.2022

Статистична інформація

Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (січень-вересень 2022 року)

 

15.12.2022

Статистична інформація  

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (січень-вересень 2022 року)

 

09.12.2022

Публікації    

Повідомлення «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-жовтень 2022 року)

 

08.12.2022

Статистична інформація  

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону (IІІ квартал 2022 року)

 

07.12.2022

Статистична інформація  

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-жовтень 2022 року)

Інфографіка           

Соціально-економічний розвиток Житомирської області (щомісячні дані) (січень-жовтень 2022 року)

 

05.12.2022

Публікації    

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-жовтень 2022 року)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-жовтень 2022 року)

Статистична інформація  

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області   (січень-жовтень 2022 року)

Кількість штатних працівників пo районах (липень-вересень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників по районах (липень-вересень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (липень-вересень 2022 року)

Регіональна статистика   

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (ІII квартал 2022 

02.12.2022

Статистична інформація  

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень–жовтень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (жовтень 2022 року)

Виробництво промислової продукції за видами  (січень-жовтень 2022 року)

Індекси будівельної продукції за видами (січень-жовтень 2022 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-жовтень 2022 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-жовтень 2022 року)

 

01.12.2022

Експрес-випуск

Промислове виробництво (січень-жовтень 2022 року)

Статистична інформація  

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (жовтень 2022 року)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) (січень-вересень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами активів (січень-вересень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (січень-вересень 2022 року)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (січень-вересень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності  (січень-жовтень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-жовтень 2022 року)

Регіональна статистика   

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (жовтень 2022 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (жовтень 2022 року)

 

02.12.2022

Статистична інформація  

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень–жовтень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (жовтень 2022 року)

Виробництво промислової продукції за видами  (січень-жовтень 2022 року)

Індекси будівельної продукції за видами (січень-жовтень 2022 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-жовтень 2022 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-жовтень 2022 року)

 

01.12.2022

Експрес-випуск

Промислове виробництво (січень-жовтень 2022 року)

Статистична інформація  

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (жовтень 2022 року)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) (січень-вересень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами активів (січень-вересень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (січень-вересень 2022 року)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (січень-вересень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності  (січень-жовтень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-жовтень 2022 року)

Регіональна статистика   

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (жовтень 2022 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (жовтень 2022 року)

 

30.11.2022

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати (жовтень 2022 року)

Статистична інформація

Вантажні перевезення (січень-жовтень 2022 року)

Пасажирські перевезення (січень-жовтень 2022 року)

 

29.11.2022

Експрес-випуск

Заробітна плата (жовтень 2022 року)

Інфографіка

Оплата праці (жовтень 2022 року)

 

28.11.2022

Статистична інформація

Запаси палива (жовтень 2022 року)

Використання палива (жовтень 2022 року)

 

24.11.2022

Статистична інформація  

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (січень-жовтень 2022 року)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 листопада 2022 року)

 

23.11.2022

Статистична інформація  

Роздрібна торгівля (січень-жовтень 2022 року)

 

22.11.2022

Експрес-випуск      

Індекси сільськогосподарської продукції  (січень-жовтень 2022 року)

Статистична інформація

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-вересень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-вересень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-вересень 2022 року)

Кількість померлих за причинами смерті (попередні дані) (січень-вересень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-вересень 2022 року)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (січень-вересень 2022 року)

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   (9 місяців 2022 року)

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами (9 місяців 2022 року)

Регіональна статистика   

Чисельність населення ( за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу (січень-вересень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих (січень-вересень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані) (січень-вересень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих (січень-вересень 2022 року)

 

21.11.2022

Експрес-випуск

Демографічна ситуація (січень-вересень 2022 року

Статистична інформація

Виробництво сільськогосподарських культур (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах   (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Регіональна статистика   

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах (на 01 листопада 2022 року)

 

18.11.2022

Публікації

Збірник «Довкілля Житомирщини»

Статистична інформація

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січень-жовтень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січень-жовтень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах   (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-жовтень 2022 року)

Регіональна статистика   

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах   (на 01 листопада 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-жовтень 2022 року)

 

15.11.2022

Експрес-випуск

Зовнішня торгівля послугами (9 місяців 2022 року)

Інфографіка           

До Міжнародного дня сира та хліба

 

14.11.2022

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг  (III квартал 2022 року)

 

07.11.2022

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-вересень 2022 року)

 

08.11.2022

Інфографіка

Соціально-економічний розвиток Житомирської області (щомісячні дані) (січень-вересень 2022 року)

 

10.11.2022

Публікації

Повідомлення «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-вересень 2022 року)

 

04.11.2022

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-вересень 2022 року)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-вересень 2022 року)

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-вересень 2022 року)

 

02.11.2022

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (вересень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (вересень 2022 року)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (вересень 2022 року)

Виробництво промислової продукції за видами (січень-вересень 2022 року)

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (вересень 2022 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (вересень 2022 року)

 

01.11.2022

Експрес-випуск

Промислове виробництво (січень-вересень 2022 року)

Заборгованість із виплати заробітної плати (вересень 2022 року)

Статистична інформація  

Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-вересень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-вересень 2022 року)

Індекси будівельної продукції за видами (січень-вересень 2022 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-вересень 2022 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-вересень 2022 року)

 

31.10.2022

Експрес-випуск      

Заробітна плата (вересень 2022 року)

Інфографіка           

Оплата праці вересень 2022

Діяльність суб'єктів господарювання (річна)

     

28.10.2022

Статистична інформація

Вантажні перевезення (січень-вересень 2022 року)

Пасажирські перевезення  (січень-вересень 2022 року)

 

26.10.2022

Статистична інформація  

Запаси палива (вересень 2022 року)

Використання палива (вересень 2022 року)

 

25.10.2022

Статистична інформація  

Роздрібна торгівля (січень-вересень 2022 року)

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (січень-вересень 2022 року)

Надходження молока на переробні підприємства (січень-вересень 2022 року)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 жовтня 2022 року)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (січень-вересень 2022 року)

 

21.10.2022

Експрес-випуск

Індекси сільськогосподарської продукції (січень-вересень 2022 року)

Статистична інформація  

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (січень-серпень 2022 року)

 

20.10.2022

Статистична інформація  

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-серпень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-серпень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-серпень 2022 року)

Кількість померлих за причинами смерті (попередні дані) (січень-серпень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-серпень 2022 року)

Виробництво сільськогосподарських культур (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 жовтня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 жовтня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січень-вересень 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січень-вересень 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-вересень 2022 року)

Регіональна статистика

Чисельність населення ( за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу (січень-серпень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення за районами, містами та селищами міського типу (січень-серпень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих за районами, містами та селищами міського типу         (січень-серпень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих за районами, містами та селищами міського типу (січень-серпень 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 жовтня 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-вересень 2022 року)

 

19.10.2022

Експрес-випуск

Демографічна ситуація (січень-серпень 2022 року)

 

13.10.2022

Статистична інформація  

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад  (на 01 жовтня 2022 року)

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання (на 01 жовтня 2022 року)

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності   (на 01 жовтня 2022 року)

 

11.10.2022

Публікації

Повідомлення «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-серпень 2022 року)

Статистична інформація  

Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності (2021 рік) (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах   (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах (2021 рік) (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання  по районах (2021 рік) (остаточні дані)

Показники діяльності суб'єктів господарювання, згруповані за спеціальними агрегаціями (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства        (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2021 рік) (остаточні дані)

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2021 рік) (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  (2021 рік) (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості (2021 рік) (остаточні дані)

Показники діяльності підприємств, згруповані за спеціальними агрегаціями, по районах  (2021 рік) (остаточні дані)

Регіональна статистика                                                                                           

Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах   (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання районах   (2021 рік) (остаточні дані)

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання районах   (2021 рік) (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання  по районах (2021 рік) (остаточні дані)

Показники діяльності підприємств, згруповані за спеціальними агрегаціями, по районах  (2021 рік) (остаточні дані)

 

10.10.2022

Статистична інформація  

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (2021 рік) (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах (2021 рік) (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2021 рік) (остаточні дані)

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності (2021 рік) (остаточні дані)

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності (2021 рік) (остаточні дані)

Регіональна статистика   

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах (2021 рік) (остаточні дані)

 

07.10.2022

Інфографіка           

«Соціально-економічне розвиток Житомирської області» (січень-серпень 2022 року)

 

05.10.2022

Публікації    

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-серпень 2022 року)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-серпень 2022 року)

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області  (січень-серпень 2022 року)

Статистична інформація  

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати та видами економічної діяльності (червень 2022 року)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-серпень 2022 року)

 

04.10.2022

Статистична інформація  

Виробництво промислової продукції за видами (січень-серпень 2022 року)

 

03.10.2022

Експрес-випуск      

Промислове виробництво (січень-серпень 2022 року)

Статистична інформація  

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (серпень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності    (серпень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (серпень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  (січень-серпень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (серпень 2022 року)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (серпень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-серпень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-серпень 2022 року)

Індекси будівельної продукції за видами   (січень-серпень 2022 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-серпень 2022 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-серпень 2022 року

Регіональна статистика   

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах   (серпень 2022 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (серпень 2022 року)

 

30.09.2022

Експрес-випуск      

Заборгованість із виплати заробітної плати (серпень 2022 року)

Інфографіка           

Оплата праці (серпень 2022 року)

 

29.09.2022

Експрес-випуск      

Заробітна плата (серпень 2022 року)

Статистична інформація  

Робоча сила (січень-червень 2022 року)

Вантажні перевезення (січень-серпень 2022 року)

Пасажирські перевезення (січень-серпень 2022 року)

 

27.09.2022

Експрес-випуск      

Зайнятість та безробіття населення (січень-червень 2022 року)

Статистична інформація  

Використання палива (серпень 2022 року)

Запаси палива (серпень 2022 року)

Інфографіка           

До Всесвітнього дня туризму

 

 23.09.2022

Статистична інформація  

Роздрібна торгівля (січень-серпень 2022 року)

 

22.09.2022

Експрес-випуск      

Індекси сільськогосподарської продукції  (січень-серпень 2022 року)

Статистична інформація  

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 вересня 2022 року)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (січень-серпень 2022 року)

 

21.09.2022

Статистична інформація  

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-липень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-липень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-липень 2022 року)

Кількість померлих за причинами смерті (попередні дані) (січень-липень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-липень 2022 року)

Регіональна статистика   

Чисельність населення (за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу (січень-липень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих за районами, містами та селищами міського типу (січень-липень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення за районами, містами та селищами міського типу (січень-липень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих за районами, містами та селищами міського типу (січень-липень 2022 року)

 

20.09.2022

Експрес-випуск

Демографічна ситуація (січень-липень 2022 року)

Статистична інформація  

Виробництво сільськогосподарських культур (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січень-серпень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств    (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств  (січень-серпень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах   (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-серпень 2022 року)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (січень-липень 2022 року)

Регіональна статистика   

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (на 01 вересня 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах   (на 01 вересня 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-серпень 2022року)

 

16.09.2022

Статистична інформація

Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (січень-червень 2022 року).

 

15.09.2022

Статистична інформація

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (січень-червень 2022 року).

 

09.09.2022

Повідомлення для засобів масової інформації        

«Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-липень 2022 року).

 

08.09.2022

Статистична інформація

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону (IІ квартал 2022 року).

 

07.09.2022

Статистична інформація  

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-липень 2022 року).

 

06.09.2022

Публікації    

Статистичний збірник «Житомир» 2021 рік.

 

05.09.2022

Публікації    

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-липень 2022 року);

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-липень 2022 року).

Статистична інформація

Кількість штатних працівників пo районах (квітень-червень 2022 року);

Відпрацьований час штатних працівників по районах (квітень-червень 2022 року);

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (квітень-червень 2022 року).

Комплексна статистика

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-липень 2022 року).

Регіональна статистика

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (квітень-червень 2022 року).

 

02.09.2022

Статистична інформація  

Виробництво промислової продукції за видами  (січень-липень 2022 року)

 

01.09.2022

Експрес-випуск      

Промислове виробництво (січень-липень 2022 року)

Статистична інформація  

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (липень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (липень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (липень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень-липень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (липень 2022 року)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (липень 2022 року)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) (січень-червень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами активів (січень-червень 2022 року)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (січень-червень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (січень-червень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-липень 2022 року)   

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-липень 2022 року)   

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-липень 2022 року)   

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-липень 2022 року)   

Індекси будівельної продукції за видами (січень-липень 2022 року)   

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (липень 2022 року)

 

31.08.2022

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1 серпня 2022 року).

 

30.08.2022

Експрес-випуск      

Заробітна плата (липень 2022 року).

Статистична інформація  

Вантажні перевезення (січень-липень 2022 року);

Пасажирські перевезення (січень-липень 2022 року).

Інфографіка

Оплата праці (липень 2022 року).

 

26.08.2022

Статистична інформація  

Використання палива (липень 2022 року);

Запаси палива (липень 2022 року).

 

25.08.2022

Статистична інформація  

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 серпня 2022 року);

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствам (січень-липень 2022 року).

 

23.08.2022

Статистична інформація  

Роздрібна торгівля (січень-липень 2022 року).

Інфографіка

Навколишнє середовище (2017-2021);      

Промисловість (2017-2021).  

 

22.08.2022

Експрес-випуск      

Індекси сільськогосподарської продукції (січень-липень 2022 року).

Статистична інформація  

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-червень 2022 року);

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-червень 2022 року);

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-червень 2022 року);

Кількість померлих за причинами смерті (попередні дані) (січень-червень 2022 року);

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-червень 2022 року);

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (січень-червень 2022 року);

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами (І півріччя 2022 року);

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами (І півріччя 2022 року).

Регіональна статистика   

Чисельність населення ( за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу (січень-червень 2022 року);

Кількість живонароджених, померлих (січень-червень 2022 року);

Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані) (січень-червень 2022 року);

Кількість прибулих, вибулих (січень-червень 2022 року).

 

19.08.2022

Експрес-випуск      

Демографічна ситуація (січень-червень 2022 року).

Статистична інформація  

Виробництво сільськогосподарських культур (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року)

Регіональна статистика   

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року).

 

18.08.2022

Статистична інформація  

Кількість сільськогосподарських тварин (на 1 серпня 2022 року);

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 1 серпня 2022 року);

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січень-липень 2022 року);

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січень-липень 2022 року);

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень -липень 2022 року).

Регіональна статистика   

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 1 серпня 2022 року);

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень -липень 2022 року).

 

16.08.2022

Експрес-випуск      

Зовнішня торгівля послугами (І півріччя 2022 року).

 

12.08.2022

Експрес-випуск      

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (ІI квартал 2022 року).

 

10.08.2022

Повідомлення для засобів масової інформації        

«Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-червень 2022 року).

 

08.08.2022

Інфографіка

Соціально-економічне становище Житомирської області (щомісячні дані).      

 

05.08.2022

Статистична інформація  

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-червень 2022 року).

 

04.08.2022

Публікації    

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-червень 2022 року);

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-червень 2022 року).

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-червень 2022 року).

 

03.08.2022

Статистична інформація  

Виробництво промислової продукції за видами (січень-червень 2022 року).

 

02.08.2022

Експрес-випуск      

Промислове виробництво (січень-червень 2022 року).

Статистична інформація  

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (червень 2022 року);

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (червень 2022 року);

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (червень 2022 року);

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (червень 2022 року);

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (червень 2022 року);

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (на 1 червня 2022 року);

Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-червень 2022 року);

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-червень 2022 року).

Регіональна статистика   

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (червень 2022 року);

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (червень 2022 року).

 

01.08.2022

Експрес-випуск      

Заборгованість із виплати заробітної плати (червень 2022 року).

Статистична інформація  

Індекси будівельної продукції за видами (січень-червень 2022 року);

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-червень 2022 року);

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-червень 2022 року).

 

29.07.2022

Експрес-випуск

Заробітна плата (червень 2022)

Статистична інформація

Виробництво промислової продукції за видами (2011-2021)

Інфографіка

Статистичний бюлетень «Оплата праці» (червень 2022)

 

28.07.2022

Статистична інформація

Вантажні перевезення (січень-червень 2022)

Пасажирські перевезення (січень-червень 2022)

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом (2021 остаточні дані)

Утворення та поводження з відходами  І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом (2021 остаточні дані)

Утворення та поводження з відходами по  районах (2021 остаточні дані)

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах (2021 остаточні дані)

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів (2021 остаточні дані)

Регіональна статистика

Утворення та поводження з відходами по районах (2021 остаточні дані)

 

26.07.2022

Статистична інформація

Запаси палива (червень 2022)

Використання палива (червень 2022)

Інфографіка

Статистичний бюлетень «Туризм Житомирщини» (2021)

 

25.07.2022

Статистична інформація

Роздрібна торгівля (січень-червень 2022)

Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств (2022)

Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах (2022)

Регіональна статистика

Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах (2022)

 

22.07.2022

Статистична інформація

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 липня 2022)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (січень-червень 2022)

 

21.07.2022

Експрес-випуск

Індекси сільськогосподарської продукції (січень-червень 2022)

Статистична інформація

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (січень-червень 2022)

Надходження молока на переробні підприємства (січень-червень 2022)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (січень-травень 2022)

Товарна структура зовнішньої торгівлі (січень-травень 2022)

 

20.07.2022

Статистична інформація

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-травень 2022)

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-травень 2022)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) Кількість померлих за  причинами смерті (попередні дані) (січень-травень 2022)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-травень 2022)

Виробництво сільськогосподарських культур (на 01 липня 2022)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (на 01 липня 2022)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 липня 2022)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 липня 2022)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (на 01 липня 2022)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (на 01 липня 2022)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Регіональна статистика

Чисельність населення ( за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу (січень-травень 2022)

Кількість живонароджених, померлих (січень-травень 2022)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані) (січень-травень 2022)

Кількість прибулих, вибулих (січень-травень 2022)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 липня 2022)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-червень 2022)

Інфографіка

Статистичний збірник «Житомирщина в цифрах» (2021)

Населені пункти та житло (2017-2021)

 

19.07.2022

Експрес-випуск

Демографічна ситуація (січень-травень 2022)

Статистична інформація

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2021)

 

13.07.2022

Статистична інформація

Житловий фонд (1995-2021)

 

11.07.2022

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-травень 2022)

 

08.07.2022

Повідомлення для засобів масової інформації

«Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-травень 2022)

 

07.07.2022

Інфографіка

Соціально-економічне становище Житомирської області (січень-травень 2022)

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля Житомирської області з країнами Європейського Союзу» (2022)

 

05.07.2022

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-травень 2022)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-травень 2022)

Статистична інформація

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати та видами економічної діяльності (березень 2022)

Виробництво промислової продукції за видами (січень-травень 2022)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-травень 2022)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-травень 2022)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-травень 2022)

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-травень 2022)

 

04.07.2022

Експрес-випуск

Промислове виробництво (січень-травень 2022)

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (травень 2022 року)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-травень 2022)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-травень 2022)   

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (травень 2022)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (травень 2022)

Інфографіка

Енергетика (2017-2021)

 

01.07.2022

Експрес-випуск

Заборгованість із виплати заробітної плати (травень 2022)

Статистична інформація

Робоча сила (січень-березень 2022)

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (травень 2022)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (травень 2022)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (травень 2022)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (травень 2022)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (травень 2022)

Вантажні перевезення (січень-травень 2022)

Пасажирські перевезення (січень-травень 2022)

 

30.06.2022

Експрес-випуск

Зайнятість та безробіття населення (січень-березень 2022 року)

Заробітна плата (травень 2022 року)

Статистична інформація

Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018-2021)

 

Інфографіка

Оплата праці (травень 2022 року)

 

29.06.2022

Статистична інформація

Використання палива (травень 2022 року)

Запаси палива (травень 2022 року)

Регіональна статистика

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами по районах (на 01 січня 2022 року)

 

24.06.2022

Статистична інформація

Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік (попередні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік (попередні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік (попередні дані)

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік (попередні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік (попередні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2021 рік (попередні дані)

Показники діяльності підприємств по районах Показники діяльності підприємств, згруповані за спеціальними агрегаціями по районах за 2021 рік (попередні дані)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (на 01 червня 2022 року)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (січень-травень 2022 року)

Постачання та використання енергії за 2021 рік

Використання палива за 2021 рік

Регіональна статистика

Показники діяльності підприємств, згруповані за спеціальними агрегаціями, по районах за 2021 рік (попередні дані)

 

23.06.2022

Статистична інформація

Роздрібна торгівля (січень-травень 2022 року)

 

22.06.2022

Статистична інформація

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності за 2021 рік (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах за 2021 рік (попередні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2021 рік (попередні дані)

Регіональна статистика

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах за 2021 рік (попередні дані)

 

21.06.2022

Експрес-випуск

Індекси сільськогосподарської продукції (січень-травень 2022 року)     

Статистична інформація

Чисельність населення по районах (попередні дані) (січень-квітень 2022 року)     

Кількість живонароджених, померлих по районах (січень-квітень 2022 року)     

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (січень-квітень 2022 року)     

Кількість померлих за причинами смерті (попередні дані) (січень-квітень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих по районах (січень-квітень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин (на 01 червня 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (січень-травень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (на 01 червня 2022 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (січень-травень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах(на 01 червня 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-травень 2022 року)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (січень-квітень 2022 року)

Товарна структура зовнішньої торгівлі (січень-квітень 2022 року)

Регіональна статистика

Чисельність населення (за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу (січень-квітень 2022 року)

Кількість живонароджених, померлих за районами, містами та селищами міського типу (січень-квітень 2022 року)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення за районами, містами та селищами міського типу (січень-квітень 2022 року)

Кількість прибулих, вибулих за районами, містами та селищами міського типу (січень-квітень 2022 року)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах (на 01 червня 2022 року)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (січень-травень 2022 року)

 

20.06.2022

Експрес-випуск

Демографічна ситуація (січень-квітень 2022 року) 

 

16.06.2022

Статистична інформація

Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (січень-березень 2022 року)

 

15.06.2022

Експрес-випуск

Зовнішня торгівля товарами (січень–квітень 2022 року)

Статистична інформація

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі  (січень–березень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2021)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2021)

Регіональна статистика

Кількість прибулих, вибулих за районами, містами та селищами міського типу за січень-грудень 2021 року (остаточні дані)

 

09.06.2022

Статистична інформація

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону (за I квартал 2022 року)

Повідомлення для засобів масової інформації

«Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-квітень 2022 року)

 

06.06.2022

Статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (січень-квітень 2022 року)

 

03.06.2022

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-квітень 2022 року)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) (січень-квітень 2022 року)

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області (січень-квітень 2022 року)

Кількість штатних працівників пo районах (січень–березень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників по районах (січень–березень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (січень–березень 2022 року)

Регіональна статистика

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (I квартал 2022 року)

 

02.06.2022

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (квітень 2022 року)

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2021)

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2021)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (за 2021 рік)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах (за 2021 рік)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності (за 2021 рік)

Регіональна статистика

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах (за 2021 рік)

 

01.06.2022

Статистична інформація

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (на 1 квітня 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами активів (січень-березень 2022 року)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (січень-березень 2022 року)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) (січень-березень 2022 року)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (січень-березень 2022 року)

Індекси будівельної продукції за видами (січень-квітень 2022 року)

Виробництво промислової продукції за видами (січень-квітень 2022 року)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (січень-квітень 2022 року)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (січень-квітень 2022 року)

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по районах (квітень 2022 року)

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах (квітень 2022 року)

 

31.05.2022

Експрес-випуски

«Заборгованість із виплати заробітної плати» (квітень 2022 року),

«Промислове виробництво» (січень-квітень 2022 року).

Статистична інформація

«Індекси промислової продукції за видами діяльності» (січень-квітень 2022 року),

«Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) «(січень-квітень 2022 року).

 

30.05.2022

Експрес-випуск

«Заробітна плата» (квітень 2022 року).

Статистична інформація

«Вантажні перевезення»(січень-квітень 2022 року),

«Пасажирські перевезення»(січень-квітень 2022 року),

«Викиди в атмосферне повітря» (1990-2021),

«Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря» (1990-2021),

«Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення» (2021 рік),

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах» (2021 рік),

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)» (2021 рік),

«Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення» (2021 рік),

«Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом» (2021 рік (попередні дані)),

«Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом» (2021 рік (попередні дані)),

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2021)

«Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт» (2010-2021),

«Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь» (2010-2021).

Регіональна статистика

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах» (2021 рік).

Інфографіка

«Оплата праці» (квітень 2022 року),

«Наука та інновації» (2017-2021).

 

26.05.2022

Статистична інформація

«Використання палива» (квітень 2022 року),

«Запаси палива»(квітень 2022 року).

 

25.05.2022

Статистична інформація

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням» (на 01 травня 2022 року),

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» (січень-квітень 2022 року).

Інфографіка

«Транспорт» (2017-2021).

 

24.05.2022

Статистична інформація

«Роздрібна торгівля» (січень-квітень 2022 року),

«Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності» (2007-2021),

«Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування» (2007-2021),

«Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами» (2007-2021).

 

23.05.2022

Експрес-випуск

«Індекси сільськогосподарської продукції» (січень-квітень 2022 року).

Статистична інформація

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами» (січень-березень 2022 року),

«Товарна структура зовнішньої торгівлі» (січень-березень 2022 року),

«Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами» (І квартал 2022 року),

«Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами (І квартал 2022 року).

 

20.05.2022

Статистична інформація

«Чисельність населення по районах (попередні дані)» (на 1 квітня 2022 року),

«Кількість живонароджених, померлих по районах» (січень-березень 2022 року),

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані)» (січень-березень 2022 року),

«Кількість померлих за причинами смерті (попередні дані)» (січень-березень 2022 року),

«Кількість прибулих, вибулих по районах» (січень-березень 2022 року),

«Кількість сільськогосподарських тварин» (на 01 травня 2022 року),

«Виробництво основних видів продукції тваринництва» (січень-квітень 2022 року),

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств» (на 01 травня 2022 року),

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств» (січень-квітень 2022 року),

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах» (на 01 травня 2022 року),

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах» (січень-квітень 2022 року),

«Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту» (1995-2021),

«Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту» (1995-2021).

 

Регіональна статистика

«Чисельність населення (за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу» (на 1 квітня 2022 року),

«Кількість живонароджених, померлих» (січень-березень 2022 року),

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані)» (січень-березень 2022 року),

«Кількість прибулих, вибулих» (січень-березень 2022 року),

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах» (на 01 травня 2022 року),

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах» (січень-квітень 2022 року).

 

19.05.2022

Експрес-випуск

«Демографічна ситуація» (січень-березень 2022 року).

 

13.05.2022

Повідомлення для засобів масової інформації

«Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-березень 2022 року).

Експрес-випуск

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг» (І квартал 2022 року).

 

10.05.2022

Статистична інформація

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності» (січень-березень 2022 року).

Інфографіка

«Соціально-економічний розвиток Житомирської області» (щомісячні дані).

 

05.05.2022

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-березень 2022 року),

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (січень-березень 2022 року).

Статистична інформація

«Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області» (січень-березень 2022 року).

 

04.05.2022

Статистична інформація

«Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності» (березень 2022 року),

«Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності» (березень 2022 року),

«Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності» (березень 2022 року),

«Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності» (січень-березень 2022 року),

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати» (березень 2022 року),

«Сума заборгованості з виплати заробітної плати» (на 1 квітня 2022 року),

«Виробництво промислової продукції за видами» (січень-березень 2022 року).

Регіональна статистика

«Заборгованість з виплати заробітної плати по районах» (на 1 квітня 2022 року),

«Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах» (на 1 квітня 2022 року).

 

03.05.2022

Експрес-випуски

«Заборгованість із виплати заробітної плати» (на 1 квітня 2022 року),

«Промислове виробництво» (січень-березень 2022 року).

Статистична інформація

«Індекси промислової продукції за видами діяльності» (січень-березень 2022 року),

«Індекси промислової продукції за видами діяльності» (за період з початку року) (січень-березень 2022 року),

«Індекси будівельної продукції за видами» (січень-березень 2022 року),

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами» (січень-березень 2022 року),

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва» (січень-березень 2022 року).

 

____________________________________________________________________________________________________

 

26.04.2022

Статистична інформація

«Роздрібна торгівля у січні-березні 2022 року».

 

27.04.2022

Статистична інформація

«Використання палива за березень 2022 року»,

 «Запаси палива на 1 квітня 2022 року».

 

28.04.2022

Статистична інформація

 «Вантажні перевезення у січні-березні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні-березні 2022 року».

 

29.04.2022

Експрес-випуск

«Заробітна плата у березні 2022 року».

 

Шановні користувачі!

 

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

 

Дякуємо за розуміння.

 

Нижче зазначено дату оприлюднення інформації, передбачену Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік (ПДСС)

 

19.04.2022

Експрес-випуск

«Демографічна ситуація» у січні-лютому 2022 року

 

20.04.2022

Експрес-випуск

«Індекси сільськогосподарської продукції» за січень-березень 2022 року

Статистична інформація

«Чисельність населення по районах» (попередні дані) на 1 березня 2022 року

«Кількість живонароджених, померлих по районах» у січні-лютому 2022 року

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах» (попередні дані) у січні-лютому 2022 року

«Кількість померлих за причинами смерті» (попередні дані) у січні-лютому 2022 року

«Кількість прибулих, вибулих по районах» у січні-лютому 2022 року

«Відтворення лісів» (2010-2021)

«Загибель лісових насаджень за причинами» за 2021 рік

«Захист лісів від шкідників і хвороб» (2005-2021)

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами» за січень-лютий 2022 року

«Товарна структура зовнішньої торгівлі» за січень-лютий 2022 року

Регіональна статистика

«Чисельність населення ( за оцінкою) за районами, містами та селищами міського типу» на 1 березня 2022 року

«Кількість живонароджених, померлих» у січні-лютому 2022 року

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення (попередні дані)» у січні-лютому 2022 року

«Кількість прибулих, вибулих» у січні-лютому 2022 року

 

21.04.2022

Статистична інформація

«Кількість сільськогосподарських тварин» на 01 квітня 2022 року

«Виробництво основних видів продукції тваринництва» за січень-березень 2022 року

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств» на 01 квітня 2022 року

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств» за січень-березень 2022 року

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах» на 01 квітня 2022 року

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах» за січень-березень 2022 року

«Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» за січень-березень 2022 року

«Надходження молока на переробні підприємства» за січень-березень 2022 року

Регіональна статистика

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах» на 01 квітня 2022 року

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах» за січень-березень 2022 року

 

22.04.2022

Статистична інформація

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням» на 01 квітня 2022 року

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» за січень-березень 2022 року

 

Шановні користувачі!

 

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

 

Дякуємо за розуміння.

 

Нижче зазначено дату оприлюднення інформації, передбачену Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік (ПДСС)

 

13.04.2022

Статистична інформація

«Кількість мисливських тварин та їх добування» (1991-2021),

«Кількість мисливських тварин та їх добування за видами» за 2021 рік,

«Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами» за 2021 рік.

 

15.04.2022

Експрес-випуск

«Зовнішня торгівля товарами» за січень-лютий 2022 року.

 

01.04.2022 

Статистична інформація

«Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності» за лютий 2022 року,

«Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності» за лютий 2022 року,

«Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності» за лютий 2022 року,

«Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності» за лютий 2022 року,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати» за лютий 2022 року,

«Виробництво промислової продукції за видами» за січень-лютий 2022 року,

«Індекси будівельної продукції за видами» за січень-лютий 2022 року,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами» за січень-лютий 2022 року,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва» за січень-лютий 2022 року.

 

05.04.2022

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) за січень-лютий 2022 року,

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія) за січень-лютий 2022 року.

Статистична інформація

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності» за грудень 2021 року,

«Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області» за січень-лютий 2022 року.

 

06.04.2022

Статистична інформація

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності» за січень-лютий 2022 року.

 

08.04.2022

Повідомлення для засобів масової інформації

«Соціально-економічне становище Житомирської області» за січень-лютий 2022 року.

Шановні користувачі!

 

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності,
встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

 

Дякуємо за розуміння.

 

Нижче зазначено  дату оприлюднення інформації, передбачену Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік (ПДСС)

 

25.03.2022

Статистична інформація

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням за січень-лютий 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні-лютому 2022 року».

 

28.03.2022

Статистична інформація

«Використання палива за лютий 2022 року»,

«Запаси палива на 1 березня 2022 року».

 

29.03.2022

Експрес-випуск

«Заробітна плата у лютому 2022 року».

 

30.03.2022

Експрес-випуск

«Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2022 року».

Статистична інформація

«Вантажні перевезення за січень–лютий 2022 року»,

«Пасажирські перевезення за січень–лютий 2022 року».

 

31.03.2022

Експрес-випуск

«Промислове виробництво у січні–лютому 2022 року».

Статистична інформація

«Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–лютий 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) за січень–лютий 2022 року»,

«Заборгованість з виплати заробітної плати по районах на 1 березня 2022 року»,

«Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по районах на 1 березня 2022 року».

 

23.03.2022

Шановні користувачі!

 

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі:

 

Статистична інформація

Роздрібна торгівля у січні-лютому 2022 року;

 

буде оприлюднена після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

 

Дякуємо за розуміння.

21.03.2022

Шановні користувачі!

 

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі:

 

Експрес-випуск

Індекси сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2022 року

Статистична інформація

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 березня 2022 року;

Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–лютому 2022 року;

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 березня 2022 року;

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями 

господарств у січні–лютому 2022 року;

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 березня 2022 року;

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у січні–лютому 2022 року

Прес-випуск

Стан сільського господарства (тваринництво) у січні–лютому 2022 року

 

будуть оприлюднені після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

 

Дякуємо за розуміння.

24.11.2021

Оприлюднення оновлених даних щодо початку та завершення будівництва будівель

Повідомляємо, що Держстат здійснив позаплановий перегляд даних щодо початку та завершення будівництва будівель за січень-вересень 2020 року та 2020 рік у зв’язку з надходженням актуалізованих даних з Реєстру будівельної діяльності (адміністративне джерело інформації).

 

Переглянуті дані будуть оприлюднені у розділі «Статистична інформація»:

- на офіційному вебсайті Держстату:

25.11.2021 щодо завершення будівництва;

14.12.2021щодо початку будівництва;

- на офіційних вебсайтах Територіальних органів Держстату:

26.11.2021 – щодо завершення будівництва.

16.11.2021

Про оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у вересні 2021 року

Статистична інформація щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати формується органами державної статистики щоквартально. Починаючи з 2021 року джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, терміни оприлюднення статистичної інформації:

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у вересні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності промисловості у вересні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у вересні 2021 року»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за останній місяць кварталу» – перенесено на третю декаду грудня.

14.09.2021

Співпраця з користувачами: обговорюємо ДСС обстежень домогосподарств

 

Держстат організовує зустрічі з користувачами з метою вивчення їхніх інформаційних потреб.

 

У середу, 22 вересня, о 15 годині обговоримо державні статистичні спостереження за темами:

«Обстеження умов життя домогосподарств»

«Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості»

 

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за допомогою платформи ZOOM.

 

Стати учасником обговорення можна за попередньою реєстрацією, заповнивши форму

 

З планами ДСС можна ознайомитись за посиланнями:

План на 2021 рік

План на 2022 рік (проєкт)

 

Модератор: Олена Вишневська, директор департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату.

 

Учасники від Держстату:

 

Наталія Морозова – заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій-начальник управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій;

Світлана Обєднікова – заступник начальника управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій-начальник відділу взаємодії з громадськістю та користувачами;

Алла Солоп – заступник директора департаменту обстежень домогосподарств;

Ксенія Матвієнко – заступник директора департаменту обстежень домогосподарств – начальник відділу інформаційного забезпечення моніторингу бідності та проведення тематичних модульних опитувань домогосподарств;

Юлія Ємченко – начальник відділу обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

 

Тривалість заходу: 1 год 30 хв.

 

Ваша присутність допоможе вдосконалити нашу діяльність.

 

Також будемо вдячні, якщо ви візьмете участь в опитуванні користувачів

06.09.2021

Співпраця з користувачами: обговорюємо ДСС статистики національних рахунків

 

Держстат організовує зустрічі з користувачами з метою вивчення їхніх інформаційних потреб.

 

У вівторок, 7 вересня, о 15 годині обговоримо державні статистичні спостереження за темами:

«Річні національні рахунки»

«Регіональні рахунки»

«Квартальні національні рахунки»

«Таблиця «витрати-випуск»

 

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за допомогою платформи ZOOM.

 

Стати учасником обговорення можна за попередньою реєстрацією, заповнивши форму

 

З планами ДСС можна ознайомитись за посиланнями:

План на 2021 рік: https://bit.ly/3iyHDle

План на 2022 рік (проєкт): https://bit.ly/2VAbzFa

 

Модератор: Олена Вишневська, директор департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату.

 

Учасники від Держстату:

 

Наталія Морозова – заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій-начальник управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій;

Світлана Обєднікова – заступник начальника управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій-начальник відділу взаємодії з громадськістю та користувачами;

Ірина Нікітіна – директор департаменту статистика національних рахунків;

Олена Трипутень – начальник відділу зведених національних рахунків;

Дмитро Білик – начальник відділу квартальних фінансових рахунків;

Тетяна Радченко – головний спеціаліст відділу річних національних рахунків;

Катерина Чередарик – заступник начальника відділу регіональних рахунків.

 

Тривалість заходу: 1 год 30 хв.

 

Ваша присутність допоможе вдосконалити нашу діяльність.

 

Також будемо вдячні, якщо ви візьмете участь в опитуванні користувачів

26.08.2021

Про оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у червні 2021 року

Статистична інформація щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати формується органами державної статистики щоквартально. Починаючи з 2021 року джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, терміни оприлюднення статистичної інформації:

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності промисловості у червні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2021 року»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за останній місяць кварталу» – перенесено на третю декаду вересня.

06.07.2021

У липні 2021 року в Головному управлінні статистики будуть змінені наступні телефонні номери:

 

Діючий номер

Новий номер

Відділ введення та контролю даних

38 0412 475112

38 0412 472694

Відділ обробки даних демографічної статистики

38 0412 475112

38 0412 471236

15.06.2021

Інформуємо, що у зв’язку із затвердженням Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2020 № 2136) (далі – Порядок), згідно з яким у медичному висновку про народження відсутня інформація про те, яка за рахунком дитина народилася у матері, статистична інформація щодо кількості живонароджених, починаючи з даних за 2020 рік, буде сформована та оприлюднена без розподілу живонароджених за порядком народження дитини у матері.

Відповідно до Порядку інформацію щодо черговості живонародження оприлюднює Національна служба охорони здоров’я України.

 

18.05.2021

Щодо оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у березні 2021 року

Статистична інформація щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати формується органами державної статистики щоквартально. Починаючи з 2021 року джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, терміни оприлюднення статистичної інформації:

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у березні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності промисловості у березні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у березні 2021 року»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за останній місяць кварталу» – перенесено на третю декаду червня.

03.05.2021

У травні 2021 року