03.09.2019

Публікація

Статистичний збірник «Житомир-2018»

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці Житомирської області

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Житомирської області

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Житомирської області з країн світу за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами)