02.08.2019

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати