02.06.2022

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2022 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (квітень 2022 року)

Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2021)

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2021)

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2021)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (за 2021 рік)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах (за 2021 рік)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності (за 2021 рік)

Регіональна статистика

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах (за 2021 рік)

Інфографіка

Сільське господарство (2017-2021)