02.06.2021

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2020)

Регіональна статистика

Заборгованість з виплати заробітної плати по містах обласного значення та районах

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати по містах обласного значення та районах

Інфографіка

Сільське господарство (річна)