03.06.2019

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2018)

Товарна структура зовнішньої торгівлі

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2018)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2018)

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами