26.04.2018

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990-2017рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту у атмосферне повітря (1990-2017рр.)

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)