03.04.2017

Статистична інформація

Основні показники ринку праці (2000-2016рр.)

Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Професійно-технічні навчальні заклади (1995-2016рр.)

Валовий регіональний продукт (2004-2016рр.)

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Рослинництво (1995-2016рр.)

Експрес-випуск

Валовий регіональний продукт

Регіональна статистика

Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (за районами)