06.03.2020

Діяльність Головного управління

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики за рік

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2018)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2018)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

Індекси будівельної продукції за видами

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, характером будівництва

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»