06.03.2019

Публікації

Економічна доповідь «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Житомирської області» (повна версія)

Статистична інформація

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2018рр.)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2018рр.)

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"