06.03.2018

Статистична інформація

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2017рр.)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2017рр.)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності