29.03.2017

Статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)

Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (щомісячна інформація)

Експрес-випуски

Стан виплати заробітної плати (за містами та районами)

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

Заробітна плата штатних працівників

Регіональна статистика

Заборгованість із виплати заробітної плати (за містами та районами) (щомісячна інформація)

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (за містами та районами) (щорічна інформація)