15.11.2021

1-кб (місячна)*

1-ПО (зведена) (місячна)**

 * форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності,
які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.

** подається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України щодо державного оборонного замовлення на 2021 рік.