12.11.2021

1-ПЕ (місячна)*

12-труб (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності,
які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.