08.11.2021

51-ца (місячна)*

1-ПВ (місячна)*

3-борг (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності,
які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.