02.11.2021

24-сг (місячна)*

37-сг (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності,
які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.