02.10.2020

24-сг (місячна)*

1-ціни (житло) (квартальна)*

37-сг (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності,

які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.