07.09.2021

1-ПВ (місячна)*

3-борг (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності,

які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.