06.01.2021

51-ца (місячна)*

* форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності,

які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді.