Календар оприлюднення інформації веб-сайту
Головного управління статистики у Житомирській області на 2019 рік

Найменування

Відповідальні за підготовку матеріалів

Термін оприлюднення та період

ІНШІ РОЗДІЛИ

Діяльність Головного управління

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики за рік

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

 

 

07.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Звіт про використання коштів державного бюджету за рік

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

 

28.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

05.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Доповідь про стан організації роботи зі зверненнями громадян, що надходять до Головного управління статистики та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення конституційних прав громадян на звернення

Відділ документального забезпечення та контролю виконання

до
10.01

 

 

 

 

 

до
10.07

 

 

 

 

 

2018

I півр.
2019

Доступ до публічної інформація

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Управління поширення інформації та комунікацій

04.01

06.02

06.03

05.04

06.05

06.06

05.07

06.08

06.09

04.10

06.11

06.12

12.18;
201
8

01.19

02.19

03.19

04.19

05.19

06.19

07.19

08.19

09.19

10.19

11.19

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Кількість юридичних осіб на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

Сектор ведення реєстру статистичних одиниць

15.01

 

 

12.04

 

 

12.07

 

 

15.10

 

 

01.01.19

01.04.19

01.07.19

01.10.19

Інформація для ЗМІ

Інші матеріали для ЗМІ

Управління та відділи ГУС

постійно

Інші розділи

Інші матеріали для ЗМІ

Управління та відділи ГУС

за потреби та/або окремими вказівками керівництва ГУС