12.12.2018

Прийняття в експлуатацію житлових будівель

У січні–вересні 2018р. загальна площа прийнятого в експлуатацію нового житла становила 74,7 тис.м2, з неї 50,9% побудовано у міських поселеннях та 49,1% – у сільській місцевості. Порівняно з січнем-вереснем 2017р. обсяги житлового будівництва зменшились на 7,1%.

Значну частину загального обсягу житла (75,1%) побудовано в одноквартирних будинках, 24,9% – у будинках з двома та більше квартирами.

У будинках прийнято в експлуатацію 701 квартиру із середнім розміром однієї квартири 106,6 м2. Водночас площа сільської квартири на 7,0 м2 перевищила площу міської та становила 110,3 м2.

Також в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 5,5 тис.м2, що на 12,8% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

05.12.2018

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

У жовтні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх періодів, 133,0 млн.грн, що становить 73,6% від нарахованих за цей період сум, крім того за постачання електричної енергії – 76,1 млн.грн, або 82,3%.

Упродовж жовтня п.р. заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась на 47,8 млн.грн, або на 15,6%. У її структурі переважали борги за постачання природного газу та централізоване опалення і постачання гарячої води.

Крім того, у жовтні п.р. на 11,4 млн.грн, або на 15,7% збільшилась заборгованість населення за постачання електричної енергії, розмір боргу на кінець місця склав 83,4 млн.грн.

03.12.2018

Прямі інвестиції

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку Житомирщини на 1 жовтня 2018р. становив 226,5  млн.дол.США., що на 0,1% менше, ніж на початок року. Переважна більшість з них (87,5%) – із країн Євросоюзу.

Інвестиції надходили із 48 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 76,4% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Австрія, Нідерланди, Німеччина та Польща.

Привабливою щодо інвестування була промисловість, де зосереджено 79,6% іноземного капіталу. На сільське та лісове господарство припало 9,4% обсягу інвестицій, операції з нерухомим майном – 4,6%.

Прямі іноземні інвестиції на одну особу населення області становили 183,1 дол.США.

03.12.2018

Оплата праці

У жовтні 2018р. середня заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Житомирщини (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 7660 грн, що перевищує законодавчо встановлені соціальні стандарти: мінімальну заробітну плату (3723 грн) в 2,1 раза та прожитковий мінімум для працездатних осіб (1841 грн) у 4,2 раза. Порівняно з вереснем 2018р. зарплата зросла на 2,7%, а до жовтня 2017р.– на 26,4%.

У промисловості області оплата праці складала 8665 грн, сільському господарстві – 7884 грн, будівництві – 7150 грн.

Індекс реальної заробітної плати за жовтень п.р. до вересня становив 101,0%, а до жовтня 2017р. – 116,4%.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 листопада 2018р. становила 7,8 млн.грн, що на 45,4% більше, ніж на початок 2018р. При цьому обсяг невиплаченої заробітної плати склав 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р.

На економічно активні підприємства області припало 34,6% загального обсягу заборгованості, або 2,7 млн.грн, ще 49,2%, або 3,8 млн.грн – на суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Решту коштів не виплатили своїм працівникам підприємства, які призупинили діяльність у попередніх роках.