Отримання інформації з ЄДРПОУ

Підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб'єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

 Інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ.

 

Інформація з ЄДРПОУ надається користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

 

                аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних ЄДРПОУ та знеособлених статистичних показників;

 

         відомості з ЄДРПОУ;

 

         класифікаторів.

 

Таблиці та відомості надаються на запит користувача на паперовому носії або в електронному вигляді.

 

Перелік класифікаторів, що надаються на запит користувача в електронному вигляді:

                                 класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ),

                                 класифікація об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ),

                                 класифікатор валют (КВ),

                                 класифікатор держав світу (КДС).

 

Інформаційний фонд ЄДРПОУ містить такі дані:

 

ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб’єкта;

 

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно - правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;

 

довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, телефакс, адреса електронної пошти;

 

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб’єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 № 386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за № 1509/11789 (із змінами і доповненнями) та пункту 8 додатку до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1659 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №820).

 

 Видача довідки про визначення класифікаційних даних фізичних осіб - підприємців.

Перелік документів, що необхідні для отримання довідки про визначення класифікаційних даних фізичних осіб - підприємців

 

-         доручення про підтвердження повноважень представника, що надав замовлення про визначення класифікаційних даних фізичним особам - підприємцям;

-         копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи додається або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-         витяг від державного реєстратора про проведення реєстраційних дій.

-         квитанція, або платіжне доручення.

 

 

 Прийом документів для юридичних осіб (відокремлених підрозділів) та приватних підприємців: 

понеділок-четвер з 9:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00), п'ятниця з 9:00 до 13:00

Телефон для довідок: 229277

 

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 16/02/2016