Архів: 2018 2017

Основні показники соціально-економічного розвитку Житомирської області за 2019 рік

ses\nasel_2019.png

ses\prom_2019.png

ses\vrp_19.png

ses\zed_19.png

Населення

Промисловість

Валовий регіональний продукт

Зовнішньоекономічна діяльність

ses\sg_19.png

ses\osvita_19.png

ses\trans_19.png

ses\doxod_ta_vutr_19.png

Сільське господарство

Освіта

Транспорт

Доходи та витрати населення

ses\torg_19.png

ses\rp_19.png

ses\oplatapr.png

ses\oplatapr.png

Внутрішня торгівля

Ринок праці

Будівництво

Оплата праці