Шановні респонденти!

Головне управління статистики у Житомирській області запрошує Вас до подання державної статистичної та фінансової звітності
в електронному вигляді

В органах державної статистики України функціонує система електронної звітності. Основна мета впровадження системи приймання електронної звітності – спрощення для респондентів процедури подання державної статистичної та фінансової звітності.

презентація

Переваги системи електронної звітності:

-          оперативність та гарантія доставки електронної звітності;

-          економія часу у процесі подання звітності;

-          приймання звітності цілодобово;

-          захист електронних звітів;

-          поданий електронний звіт з електронним цифровим підписом не потребує надання паперової копії;

-          зменшення кількості помилок респондентів за рахунок первинного контролю при заповнення електронних форм згідно з вимогами;

-          можливість отримання роздрукованої версії заповненого статистичного звіту;

-          оперативне та своєчасне оновлення форм статистичної звітності.

Звітування в електронному вигляді здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, який затверджено наказом Держкомстату від 12.01.2011 №3 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 29.03.2011 за №408/19146.

Для подання звітності в електронному вигляді респонденту необхідно мати:

-          програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у визначеному Держстатом України форматі з вбудованим надійним засобом електронного цифрового підпису;

-          доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення-приймання електронних повідомлень за допомогою електронної пошти;

-          чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є обов’язковими для звітності на папері.

Електронною адресою приймального шлюзу системи електронної звітності Держстату є e-mail: elzvit@ukrstat.gov.ua.

Все що Вам необхідно знати про систему електронного звітування в органах державної статистики:

-          Нормативно-правова база;

-          Інформація для респондентів;

-          Інформація для акредитованих центрів сертифікації ключів;

-          Інформація для розробників програмного забезпечення звітування в електронному вигляді


УВАГА! У зв’язку з перевантаженням поштового серверу і приймального шлюзу системи електронної звітності, яке зазвичай відбувається в останній день подання квартальної та річної статистичної і фінансової звітності, можливі технічні проблеми із вчасною доставкою електронної звітності та квитанцій. З метою уникнення вищезазначених проблем рекомендуємо Вам відправляти електронну звітність завчасно, а не в останній день її подання.

Консультації надаються за телефоном:

à   22-19-53 щодо подання та заповнення статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді;

à  47-38-32 – у разі виникнення технічних проблем при заповненні та відправленні звітів, у налаштуванні та роботі програмного забезпечення звітування в електронному вигляді, надходження звітів до       приймального шлюзу Держстату, отримання квитанцій тощо.

Станом на 01.04.2017 року ГУС подали електронну звітність 4990 респондентів.

До уваги клієнтів ПриватБанку - юридичних осіб

Якщо ваше підприємство обслуговується у ПриватБанку, Ви можете через Приват24 для бізнесу (Документи/електронні документи та звіти) подавати наступні форми статистичної звітності в електронному вигляді безкоштовно:

 

1-ПВ (місячна)

Звіт із праці

1-ПВ (квартальна)

Звіт з праці

1-П (місячна)

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

1-ПЕ (місячна)

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

1-опт (місячна)

Звіт про обсяг оптового товарообороту

1-опт (квартальна, річна)

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-ціни (пром) (місячна)

Звіт про ціни виробників промислової продукції

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1-послуги (квартальна)

Звіт про обсяги реалізованих послуг

3-торг (квартальна, річна (I кв., II кв., III кв., рік))

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

3-лг (річна)

Лісогосподарська діяльність за _______ рік

4-мтп (місячна)

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

9-ЗЕЗ (квартальна)

Звіт про експорт (імпорт) послуг

21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

21-заг (річна)

Реалізація сільськогосподарської продукції

24-сг (місячна)

Стан тваринництва

37-сг (місячна)

Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

51-авто (місячна)

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом