Адреса, реквізити та розпорядок роботи
Головного управління статистики у Житомирській області

zdanie.jpg

10003, м. Житомир, вул. Миколи Сціборського, 6а

Телефон для довідок: (0412)47-38-33, (0412)22-46-56

Email: stat@zt.ukrstat.gov.ua

інтернет-сайт: www.zt.ukrstat.gov.ua

Розпорядок роботи

Дні тижня

Час роботи

Обідня перерва

Понеділок

з 09.00 до 18.00

з 13.00 до 13.45

Вівторок

з 09.00 до 18.00

з 13.00 до 13.45

Середа

з 09.00 до 18.00

з 13.00 до 13.45

Четвер

з 09.00 до 18.00

з 13.00 до 13.45

П'ятниця

з 09.00 до 16.45

з 13.00 до 13.45

Субота

вихідний день

--------

Неділя

вихідний день

--------

Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного
управління статистики у Житомирській області

Начальник Головного управління

Пашинська Галина Анатоліївна

Понеділок
з 15.00 до 18.00

Перший заступник начальника Головного управління

Бульчак Тетяна Михайлівна

вівторок, п’ятниця
з 15.00 до 16.45

Заступник начальника Головного управління

Сугак Ірина Леонідівна

середа, четвер
з 15.00 до 18.00

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики

Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики.

Особистий прийом громадян начальником Головного управління статистики відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» проводиться відповідно до цього Порядку.

Особистий прийом громадян заступниками начальника Головного управління статистики проводиться у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

У разі відсутності заступників начальника Головного управління статистики особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється й опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідним заступником начальника Головного управління статистики.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики затверджує начальник Головного управління статистики.

Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в мережі Інтернет та в приміщенні Головного управління статистики в доступному для вільного ознайомлення місці.

Попередній запис на особистий прийом до начальника Головного управління статистики та його заступників проводять працівники управління кадрово-організаційного забезпечення відповідно до покладених на них обов’язків щосереди, крім святкових і неробочих днів, з 10-ї до 13-ї години.

Запис на прийом до начальника Головного управління статистики проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Проведення запису громадян на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики завершується за сім днів до передбаченої графіком дати прийому відповідним керівником Головного управління статистики.

Вхід до приміщення Головного управління статистики осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

Громадянин може записатися на прийом керівництвом Головного управління статистики особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом Головного управління статистики записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом Головного управління статистики забороняється.

Попередній запис на прийом громадянина керівництвом Головного управління статистики не проводиться у разі звернення:

·       одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

·       з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

·       особи, визнаної судом недієздатною,

·       а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом, проводиться у разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

Забороняється  відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструють працівники управління кадрово-організаційного забезпечення Головного управління статистики, відповідно до покладених на них обов’язків, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348 та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики від 20 липня 2004 р. №80.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно ( на його бажання ).

За результатами особистого прийому громадян керівництво Головного управління статистики вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

Відділ документального забезпечення та контролю виконання систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики та подає відповідну інформацію щокварталу Держстату України.

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації: 05/11/2018