30.05.2023

Експрес-випуск

Заробітна плата (квітень 2023 року)

Статистична інформація

Вантажні перевезення (січень-квітень 2023 року)

Пасажирські перевезення (січень-квітень 2023 року)

Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990-2022)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (2022 рік)

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад (2022 рік)

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) (2022 рік)

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення (2022 рік)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2022)

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2022)

Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010-2022)

Регіональна статистика

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад (2022 рік)

Поширення інформації у період дії воєнного стану