03.05.2023

Експрес-випуски

Заборгованість із виплати заробітної плати (березень 2023 року)

Промислове виробництво (січень-березень 2023 року)

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2023 року)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2023 року)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2023 року)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2023 року)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (березень 2023 року)

1. Індекси промислової продукції за видами діяльності (січень-березень 2023 року)

2. Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (січень-березень 2023 року)

Поширення інформації у період дії воєнного стану