Архів: 2019 2018

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення

Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

Анкета

 

Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

Завершено

Повідомлення 

Ринок праці

 

 

Щодо показників умов праці на підприємствах

червень

Завершено

Повідомлення 

Освіта

 

 

Щодо показників статистики освіти

липень

Анкета

 

Економічна статистика

Зовнішня торгівля

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами)

серпень

Анкета

 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень

Анкета

 

Внутрішня торгівля

Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі

червень

Завершено

Повідомлення 

Інформаційне суспільство

Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень

Анкета

Енергетика

Щодо показників енергетичного балансу України

березень

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників використання та запасів палива

березень

Завершено

Повідомлення 

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

березень

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень

Анкета

 

Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

липень

Анкета

 

Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур

липень

Анкета

 

Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

липень

Анкета

 

Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

серпень

Анкета

 

Промисловість

Щодо показників короткотермінової статистики промисловості

квітень

Завершено

Повідомлення 

Будівництво 

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень

Завершено

Повідомлення 

Капітальні інвестиції

Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень

Завершено

Повідомлення 

Туризм

Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування

жовтень

Анкета 

 

Комплексна статистика

Щодо показників наведених у статистичному збірнику «Розвиток міст та районів Житомирської області»

березень

Завершено

Повідомлення