Архів: 2019 2018

Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Населення

Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

 

 

Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

Анкета

 

Ринок праці

 

 

 

Щодо показників умов праці на підприємствах

червень

Анкета

 

Освіта

 

 

 

Щодо показників статистики освіти

липень

 

 

Економічна статистика

Зовнішня торгівля

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами)

серпень

 

 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень

 

 

Внутрішня торгівля

Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі

червень

Анкета

 

Інформаційне суспільство

Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень

Енергетика

Щодо показників енергетичного балансу України

березень

Анкета

 

Щодо показників використання та запасів палива

березень

Анкета

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

березень

Анкета

 

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень

Анкета

 

Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень

 

 

Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

липень

 

 

Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур

липень

 

 

Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

липень

 

 

Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

липень

 

 

Промисловість

Щодо показників короткотермінової статистики промисловості

квітень

 

Будівництво 

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень

Анкета

 

Капітальні інвестиції

Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень

Анкета

 

Туризм

Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування

жовтень

 

 

Комплексна статистика

Щодо показників наведених у статистичному збірнику «Розвиток міст та районів Житомирської області»

березень

Завершено

Повідомлення