Архів: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Товарна структура зовнішньої торгівлі Житомирської області
у
січні-березні 2023 року

Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у %
до січня-березня 2022

у % до
загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня-березня 2022

у % до
загального обсягу

Усього

191977,0

114,0

100,0

344669,0

264,0

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

1954,3

138,8

1,0

5089,9

201,3

1,5

з них

 

 

 

 

 

 

02 м'ясо та їстівні субпродукти

893,9

1133,6

0,5

224,8

13,4

0,1

03 риба і ракоподібні

4744,3

2906,7

1,4

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

1060,4

79,8

0,6

99,6

115,1

0,0

II. Продукти рослинного походження

82307,1

229,3

42,9

1519,1

112,4

0,4

з них

 

 

 

 

 

 

08 їстівнi плоди та горiхи

791,2

52,2

0,4

167,8

55,5

0,0

10 зерновi культури

59203,7

212,5

30,8

19,8

467,1

0,0

11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості

931,6

222,5

0,5

53,9

70,8

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

21263,8

371,9

11,1

623,6

309,3

0,2

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

11639,4

346,9

6,1

1357,0

65,1

0,4

IV. Готові харчові продукти

9399,9

259,5

4,9

3359,2

70,3

1,0

з них

 

 

 

 

 

 

16 продукти з м'яса, риби

415,9

180,1

0,1

17 цукор і кондвироби з цукру

3839,1

138018,8

2,0

101,2

47,5

0,0

19 готові продукти із зерна

372,2

160,5

0,2

178,4

329,0

0,1

21 різнi харчовi продукти

4007,6

148,4

2,1

667,9

182,6

0,2

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

1164,1

196,9

0,6

1822,8

87,4

0,5

V. Мiнеральнi продукти

541,7

7,6

0,3

195344,2

467,3

56,7

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

904,6

99,9

0,5

7739,7

119,0

2,2

з них

 

 

 

 

 

 

28 продукти неорганiчної хiмiї

24,5

375,3

0,0

2164,9

308,8

0,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

38,5

115,0

0,0

652,9

136,9

0,2

30 фармацевтична продукція

130,4

33,9

0,1

402,1

39,9

0,1

32 екстракти дубильнi

0,2

1,7

0,0

2150,1

142,6

0,6

33 ефiрнi олії

138,7

208,1

0,1

497,9

193,6

0,1

38 різноманітна хімічна продукція

2,0

77,5

0,0

695,8

66,6

0,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

645,2

29,4

0,3

13446,6

126,9

3,9

39 пластмаси, полімерни матеріали

644,3

62,8

0,3

11245,2

158,5

3,3

40 каучук, гума

0,9

0,1

0,0

2201,4

62,8

0,6

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

991,7

27,8

0,5

381,4

151,1

0,1

з них

 

 

 

 

 

 

42 вироби із шкiри

897,7

54,0

0,5

56,4

63,8

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

28280,0

90,7

14,7

778,7

25,4

0,2

з них

 

 

 

 

 

 

44 деревина і вироби з деревини

28270,0

90,7

14,7

776,1

25,3

0,2

X. Маса з деревини або інших во­локнистих целюлозних матеріалів

9489,4

188,0

4,9

5232,9

123,7

1,5

з них

 

 

 

 

 

 

47 маса з деревини

3379,9

178,0

1,0

48 папiр та картон

9489,1

188,9

4,9

1802,6

78,0

0,5

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

8603,5

68,6

4,5

23391,6

337,6

6,8

з них

 

 

 

 

 

 

51 вовна

19,0

52,8

0,0

1318,9

159,9

0,4

52 бавовна

23,7

2,3

0,0

2482,5

103,4

0,7

54 нитки синтетичні або штучні

92,3

40,5

0,0

1138,7

151,5

0,3

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

321,9

98,2

0,2

2108,7

934,3

0,6

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

3601,2

51,1

1,9

13981,7

8688,6

4,1

63 іншi готовi текстильні вироби

4337,7

128,7

2,3

300,5

60,6

0,1

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

117,9

22,0

0,1

255,9

104,5

0,1

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

13729,4

96,6

7,2

6860,1

222,3

2,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

5873,7

110,7

3,1

529,1

392,1

0,2

69 керамiчнi вироби

2455,3

55,0

1,3

5575,8

215,9

1,6

70 скло та вироби із скла

5400,3

121,5

2,8

755,2

205,0

0,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

9756,5

120,5

5,1

6905,0

126,3

2,0

з них

 

 

 

 

 

 

72 чорнi метали

28,0

11,5

0,0

2186,3

138,8

0,6

73 вироби з чорних металiв

9350,8

124,1

4,9

2571,1

191,8

0,7

76 алюмiнiй i вироби з нього

12,4

373,8

0,0

740,8

82,5

0,2

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

169,9

58,9

0,1

829,8

120,1

0,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

10388,2

30,4

5,4

49503,9

176,6

14,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

229,3

79,6

0,1

12767,8

168,7

3,7

з них

 

 

 

 

 

 

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

11,8

8,7

0,0

12745,9

173,6

3,7

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

129,6

171,4

0,1

536,8

95,3

0,2

XX. Рiзнi промислові товари

2861,7

68,8

1,5

1201,6

82,6

0,3

з них

 

 

 

 

 

 

94 меблi

2754,0

71,9

1,4

146,5

41,8

0,0

Різне

8906,0

2,6

_____________

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.