Календар оприлюднення інформації
Головного управління статистики у Житомирській області на 2020 рік

Найменування

Термін оприлюднення та період

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Чисельність населення

23.01

21.02

23.03

24.04

21.05

23.06

23.07

21.08

23.09

22.10

23.11

23.12

01-11.19

01-12.19

01.20

01-02.20

01-03.20

01-04.20

01-05.20

01-06.20

01-07.20

01-08.20

01-09.20

01-10.20

Природний рух населення

23.01

21.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-11.19

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих

 

 

23.03

24.04

21.05

23.06

23.07

21.08

23.09

22.10

23.11

23.12

 

 

01.20

01-02.20

01-03.20

01-04.20

01-05.20

01-06.20

01-07.20

01-08.20

01-09.20

01-10.20

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

 

 

23.03

24.04

21.05

23.06

23.07

21.08

23.09

22.10

23.11

23.12

01.20

01-02.20

01-03.20

01-04.20

01-05.20

01-06.20

01-07.20

01-08.20

01-09.20

01-10.20

Кількість смертей за окремими причинами

 

 

23.03

24.04

21.05

23.06

23.07

21.08

23.09

22.10

23.11

23.12

 

 

01.20

01-02.20

01-03.20

01-04.20

01-05.20

01-06.20

01-07.20

01-08.20

01-09.20

01-10.20

Міграційний рух населення

23.01

21.02

 

 

 

15.06

 

 

 

 

 

 

01-11.19

01-12.19

2019

Кількість прибулих, вибулих

 

 

23.03

24.04

21.05

23.06

23.07

21.08

23.09

22.10

23.11

23.12

01.20

01-02.20

01-03.20

01-04.20

01-05.20

01-06.20

01-07.20

01-08.20

01-09.20

01-10.20

Населення (1990-2019)

 

 

 

 

27.05

01.07;
28
.07

 

 

 

 

 

2019

2019

Методологічні пояснення

за потреби

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила за статтю та місцем проживання

 

 

 

 

 

 

06.07

 

 

 

 

 

2019

Основні показники ринку праці

 

 

31.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ринку праці

 

 

31.03

 

 

30.06

 

 

29.09

 

 

30.12

 

 

01-12.19

 

 

01-03.20

 

 

01-06.20

 

 

01-09.20

Методологічні пояснення

за потреби

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

02.01

03.02

04.03

01.04

04.05

02.06

03.07

03.08

02.09

02.10

02.11

02.12

11.19

12.19

01.20

02.20

03.20

04.20

05.20

06.20

07.20

08.20

09.20

10.20

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

02.01

03.02

04.03

01.04

04.05

02.06

03.07

03.08

02.09

02.10

02.11

02.12

11.19

12.19

01.20

02.20

03.20

04.20

05.20

06.20

07.20

08.20

09.20

10.20

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

02.01

03.02

04.03

01.04

04.05

02.06

03.07

03.08

02.09

02.10

02.11

02.12

11.19

12.19

01.20

02.20

03.20

04.20

05.20

06.20

07.20

08.20

09.20

10.20

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

02.01

03.02

04.03

01.04

04.05

02.06

03.07

03.08

02.09

02.10

02.11

02.12

11.19

12.19

01.20

02.20

03.20

04.20

05.20

06.20

07.20

08.20

09.20

10.20

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

02.01

03.02

04.03

01.04

04.05

02.06

03.07

03.08

02.09

02.10

02.11

02.12

11.19

12.19

01.20

02.20

03.20

04.20

05.20

06.20

07.20

08.20

09.20

10.20

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

 

 

06.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

 

 

06.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати та видами економічної діяльності

 

 

05.03

 

 

03.06

 

 

03.09

 

 

03.12

 

 

12.19

 

 

03.20

 

 

06.20

 

 

09.20

Кількість штатних працівників по містах і районах

 

 

05.03

 

 

03.06

 

 

03.09

 

 

03.12

 

 

10-12.19

 

 

01-03.20

 

 

04-06.20

 

 

07-09.20

Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах

 

 

05.03

 

 

03.06

 

 

03.09

 

 

03.12

 

 

10-12.19

 

 

01-03.20

 

 

04-06.20

 

 

07-09.20

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах

 

 

05.03

 

 

03.06

 

 

03.09

 

 

03.12

 

 

10-12.19

 

 

01-03.20

 

 

04-06.20

 

 

07-09.20

Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2020 році

02.01;
31.01

04.03

01.04

04.05

02.06

03.07; 31.07

02.09

01.10

02.11

02.12; 31.12

11.19;
12.19

01.20

02.20

03.20

04.20

05.20;
06.20

07.20

08.20

09.20

10.20; 11.20

Сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 січня

 

10.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологічні пояснення

за потреби

Освіта

Заклади дошкільної освіти:
- кількість закладів дошкільної освіти
- кількість місць у закладах дошкільної освіти
- кількість осіб у закладах дошкільної освіти
- охоплення дітей закладами дошкільної освіти, відсотків до кількості дітей відповідного віку

 

 

 

 

22.05

 

 

 

 

 

 

 

1995-2019

Заклади вищої освіти:
- кількість закладів вищої освіти
-кількість осіб у закладах вищої освіти
- кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів вищої освіти
- кількість осіб, випущених із закладів вищої освіти
- кількість аспірантів
- кількість докторантів

 

 

25.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти:
- кількість закладів загальної середньої освіти
- кількість учнів у закладах загальної середньої освіти
- випуск учнів із закладів загальної середньої освіти
- кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти

 

 

 

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти:
- кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти
- кількість учнів, слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
- кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти
- кількість осіб, випущених із закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

 

24.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологічні пояснення

за потреби

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

 

 

 

 

 

 

06.07

 

 

 

 

 

2019

Структура сукупних витрат домогосподарств

 

 

 

 

 

 

06.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

 

 

 

 

 

 

06.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

06.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

Диференціація життєвого рівня населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

Методологічні пояснення

за потреби

Населені пункти та житло

Житловий фонд:

- загальна площа;

- загальна площа у середньому на одну особу;

- кількість квартир;

- кількість сімей і одинаків, які перебували на квартирному обліку;

- кількість сімей і одинаків, які одержали житло;

- питома вага загальної площі обладнаної водопроводом, каналізацією, опаленням, газом, гарячим водопостачанням, ваннами, підлоговими електроплитами

 

 

 

 

 

 

13.07

 

 

 

 

 

1995-2019

Методологічні пояснення

за потреби

Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

31.03

10.07

 

2004-2018

2004-2019

Доходи та витрати населення по регіонах

17.01

30.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2018

2002-2019

Методологічні пояснення

за потреби

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

2019

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці підприємств по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

23.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

23.06

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

2019
(попередні дані)

 

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов'язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Методологічні пояснення

за потреби

Послуги

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

 

 

10.03

 

 

09.06

 

 

08.09

 

 

08.12

 

 

IV кв.
2019

 

 

I кв.
2020

 

 

кв.
2020

 

 

ІІІ кв.
2020

Методологічні пояснення

за потреби

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

23.01

24.02

24.03

23.04

25.05

24.06

23.07

25.08

23.09

23.10

24.11

23.12

01-12.19

01.20

01-02.20

01-03.20

01-04.20

01-05.20

01-06.20

01-07.20

01-08.20

01-09.20

01-10.20

01-11.20

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

02.04

19.06

18.09

18.12

2005-2019

01-03.20

01-06.20

01-09.20

Методологічні пояснення

за потреби

Капітальні інвестиції

Індекс капітальних інвестицій

26.02

26.05

26.08

26.11

01-12.19
(попередні дані)

01-03.20

01-06.20

01-09.20

Капітальні інвестиції за видами активів

26.02

26.05

26.08

26.11

01-12.19
(попередні дані)

01-03.20

01-06.20

01-09.20

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

26.02

26.05

26.08

26.11

01-12.19
(попередні дані)

01-03.20

01-06.20

01-09.20

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

26.02

26.05

26.08

26.11

01-12.19
(попередні дані)

01-03.20

01-06.20

01-09.20

Капітальні інвестиції за видами активів

 

 

 

 

14.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2010-2019) (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 

 

 

 

14.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2010-2019) (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

 

 

 

 

14.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2010-2019) (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Методологічні пояснення

за потреби

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

02.06

 

 

 

 

 

 

1991-2019
(остаточні дані)

Рослинництво

 

 

27.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2019

Виробництво сільськогосподарських культур

 

 

27.03

 

 

 

22.07

20.08

21.09

20.10

20.11

21.12

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

 

на
01.07.20

на
01.08.20

на
01.09.20

на
01.10.20

на
01.11.20

на
01.12.20

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

 

 

27.03

 

 

 

22.07

20.08

21.09

20.10

20.11

21.12

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

 

на
01.07.20

на
01.08.20

на
01.09.20

на
01.10.20

на
01.11.20

на
01.12.20

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

27.03

 

 

 

22.07

20.08

21.09

20.10

20.11

21.12

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

 

на
01.07.20

на
01.08.20

на
01.09.20

на
01.10.20

на
01.11.20

на
01.12.20

Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

27.03

 

 

 

 

 

21.09

20.10

20.11

21.12

 

 

2019
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

на 01.09.20

на 01.10.20

на 01.11.20

на
01.12.20

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року

 

 

 

 

25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року

 

 

 

 

25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року

 

 

 

 

25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин

21.01

20.02

19.03

21.04

21.05; 26.05

19.06

20.07

19.08

18.09

22.10

19.11

21.12

на
01.01.20

на
01.02.20

на
01.03.20

на
01.04.20

на
01.05.20;
на
01.01.20
(остаточні дані)

на
01.06.20