Календар оприлюднення інформації веб-сайту
Головного управління статистики у Житомирській області на 2018 рік

Найменування

Відповідальні за підготовку матеріалів

Термін оприлюднення та період

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Чисельність населення

Відділ обробки даних демографічної статистики

24

26

26

24

24

25

24

22

24

24

26

24

01-11.17

01-12.17

01.18

01-02.18

01-03.18

01-04.18

01-05.18

01-06.18

01-07.18

01-08.18

01-09.18

01-10.18

Природний рух населення

24

26

26

24

24

25

24

22

24

24

26

24

01-11.17

01-12.17

01.18

01-02.18

01-03.18

01-04.18

01-05.18

01-06.18

01-07.18

01-08.18

01-09.18

01-10.18

Міграційний рух населення

 

26

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

01-12.17

01-06.18

Населення (1990-2017)

 

 

 

 

 

25

27

 

 

 

 

 

2017

2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-2017

Основні показники ринку праці

 

 

30

 

 

29

 

 

28

 

 

28

01-12.17

01-03.18

01-06.18

01-09.18 

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

2017

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій

16

16

16

17

16

18

17

16

18

17

16

18

12.17

01.18

02.18

03.18

04.18

05.18

06.18

07.18

08.18

09.18

10.18

11.18

Методологічні пояснення

 

за потреби

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2017

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2017

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності   

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

11.17

12.17

01.18

02.18

03.18

04.18

05.18

06.18

07.18

08.18

09.18

10.18

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

11.17

12.17

01.18

02.18

03.18

04.18

05.18

06.18

07.18

08.18

09.18

10.18

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

11.17

12.17

01.18

02.18

03.18

04.18

05.18

06.18

07.18

08.18

09.18

10.18

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

01-11.17

01-12.17

01.18

01-02.18

01-03.18

01-04.18

01-05.18

01-06.18

01-07.18

01-08.18

01-09.18

01-10.18

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах

 

 

02

 

31

 

 

30

 

 

30

 

01-12.17

01-03.18

04-06.18

07-09.18

Заборгованість із виплати заробітної плати

 

02

05

02

04

04

05

02

03

04

02

03

12.17

01.18

02.18

03.18

04.18

05.18

06.18

07.18

08.18

09.18

10.18

Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Освіта

Дошкільні навчальні заклади

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Вищі навчальні заклади

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Професійно-технічні навчальні заклади

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Охорона здоров’я

Заклади охорони здоров’я

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

1995-2017

Медичні кадри

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

1995-2017

Захворюваність населення

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

1995-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

2017

Структура сукупних витрат домогосподарств

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

2017

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

2017

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

2017

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних еквівалентних загальних доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

2017

Диференціація життєвого рівня населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Соціальний захист

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Кількість усиновлених дітей

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

2000-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Населені пункти та житло

Житловий фонд

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

1995-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Правосуддя та злочинність

Правопорушення

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Культура

Заклади культури та мистецтва

Відділ аналізу даних соціальної статистики та даних вибіркових обстежень населення

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Засоби масової інформації та книговидання

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

 

 

 

03

 

 

11

 

 

 

 

 

2004-2016

2004-2017

Доходи населення по регіонах

25

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

2002-2016

2000-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

Управління аналізу даних економічної статистики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Кількість суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

2017

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

2017

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

2017

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

2017

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

26

 

 

 

23

 

 

2017
(попередні дані)

2017
(остаточні дані)

Фінансові результати  до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

21

 

 

 

23

 

 

2017 (попередні дані)

2017 (остаточні дані)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності та видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2017

Фінансові результати до оподаткування, рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

27

 

 

26

 

 

27

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Фінансові результати до оподаткування, рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств  за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

27

 

 

26

 

 

27

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Методологічні пояснення

 

за потреби

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

Управління аналізу даних економічної статистики

24

22

22

24

23

22

24

22

24

24

22

24

01-12.17

01.18

01-02.18

01-03.18

01-04.18

01-05.18

01-06.18

01-07.18

01-08.18

01-09.18

01-10.18

01-11.18

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах

 

 

 

19

 

27

 

 

27

 

 

27

2017

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

 

 

15

18

 

 

18

 

 

18

2005-2017

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Основні показники роздрібної торгівлі

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

1991-2017

Методологічні пояснення

 

за потреби

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів, джерелами фінансування, видами економічної діяльності

Управління аналізу даних економічної статистики

 

 

02

 

11

01

 

31

 

 

30

 

01-12.17
(попередні дані)

2010-2017
(остаточні дані)

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Методологічні пояснення

 

за потреби

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції 

Управління аналізу даних економічної статистики

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

1991-2017

Виробництво сільськогосподарських культур у звітному році

 

 

 

 

 

 

18

17

18

18

19

 

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

 

 

 

 

 

 

18

17

18

18

19

 

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

18

17

18

18

19

 

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

Рослинництво

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2017

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

на
01.12.18

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

на
01.12.18

Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

19

 

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою

 

22

22

24

23

21

23

21

21

24

21

21

2017; 01.18

01-02.18

01-03.18

01-04.18

01-05.18

01-06.18

01-07.18

01-08.18

01-09.18

01-10.18

01-11.18

Кількість сільськогосподарських тварин

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

на
01.01.18

на
01.02.18

на
01.03.18

на
01.04.18

на
01.05.18; 2017
(остаточні дані)

на
01.06.18

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

на
01.12.18

Виробництво основних видів продукції тваринництва

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

на
01.01.18

на
01.02.18

на
01.03.18

на
01.04.18

на
01.05.18; 2017
(остаточні дані)

на
01.06.18

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

на
01.12.18

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

на
01.01.18

на
01.02.18

на
01.03.18

на
01.04.18

на
01.05.18; 2017
(остаточні дані)

на
01.06.18

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

на
01.12.18

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

на
01.01.18

на
01.02.18

на
01.03.18

на
01.04.18

на
01.05.18; 2017
(остаточні дані)

на
01.06.18

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

на
01.12.18

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

на
01.01.18

на
01.02.18

на
01.03.18

на
01.04.18

на
01.05.18; 2017
(остаточні дані)

на
01.06.18

на
01.07.18

на
01.08.18

на
01.09.18

на
01.10.18

на
01.11.18

на
01.12.18

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

 

13

 

24

 

 

24

 

 

25

 

 

2017

01-03.18

01-06.18

01-09.18

Тваринництво

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

1995–2017

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996-2017

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

 

22

02; 22

24

23

21

23

21

21

24

21

21

01.18

2017;
01-02.18

01-03.18

01-04.18

01-05.18

01-06.18

01-07.18

01-08.18

01-09.18

01-10.18

01-11.18

Методологічні пояснення

 

за потреби

Лісове господарство та мисливство

Основні показники ведення мисливського господарства 

Управління аналізу даних економічної статистики

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

1991-2017

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Кількість мисливських тварин та їх добування

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

1990-2017

Заготівля ліквідної деревини

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2017

Відтворення лісів

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2017

Загибель лісових насаджень за причинами

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2017

Заготівля деревини за породним складом деревостанів

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Заготівля деревини за системами та видами рубок