Попередня редакція розділу «Статистична інформація»

Публікації

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2019 рік

Статистична інформація

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праціОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\wamp64\www\site\5NEW3.gif28.12.2018

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Національні рахунки

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Сільське, лісове та рибне господарствоОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\wamp64\www\site\5NEW3.gif28.12.2018

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Навколишнє середовище

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука, технології та інновації

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистикаОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\wamp64\www\site\5NEW3.gif29.12.2018

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації:
29/12/2018