Файли мікроданих

Формат відкритих даних

Публікації

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2023 рік

Статистична інформація

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Національні рахунки

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Сільське, лісове та рибне господарство

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

·  Реєстр статистичних одиниць

Зовнішньоекономічна діяльність23.03.2023

Ціни

Наука, технології та інновації

·  Навколишнє середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика
(за районами області)
25.11.2022

Жінки та чоловіки

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації:
23/03/2023