Публікації

Календар оприлюднення статистичної інформації на 2021 рік

Статистична інформація

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

Населення та міграція

Ринок праці

Освіта

Охорона здоров'я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Національні рахунки

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції26.11.2021

Сільське, лісове та рибне господарство

Енергетика26.11.2021

Промисловість

 Будівництво 26.11.2021

Транспорт

Туризм

Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука, технології та інновації

·  Навколишнє середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Статистика міст та районів26.11.2021

Жінки та чоловіки

© Головне управління статистики у Житомирській області
Дата останньої модифікації:
26/11/2021