З питань придбання статистичних збірників

звертатись за тел. (0412) 22-32-22, кімната 507

    «Статистичний щорічник Житомирської області за 2015 рік»

Статистичний щорічник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного та екологічного стану області у 2015 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища, національні рахунки, державні фінанси та кредит, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука, технології та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної, зокрема промислової (будівельної) діяльності, видами продукції тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

 «Житомир 2015»

Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного, екологічного стану міста Житомира у 2015 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, населені пункти та житло, освіта, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука, технології та інновації. Окремо виділені зіставлення показників по містах – обласних центрах України.

Збірник зацікавить широке коло користувачів.

презентаційна версія

 

 «Житомирщина у цифрах у 2015 році»

Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища Житомирської області у 2015 році порівняно з 2009–2014 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє природне середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука, технології та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

 «Паливно-енергетичні ресурси Житомирської області у 2015 році»

У статистичному збірнику «Паливно-енергетичні ресурси Житомирської області у 2015 році» наведено інформацію, що характеризує результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо видобутку, виробництва, перетворення, кінцевого використання та залишків паливно-енергетичних ресурсів в області у 2013-2015 роках.

Зокрема збірник містить статистичні дані про видобуток, виробництво, загальні витрати паливних ресурсів в області (включаючи виробничу сферу та реалізацію їх населенню), використання та залишки енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти на виробничі та комунально-побутові потреби за видами та основними напрямками споживання, питомі витрати котельно-пічного палива і енергії на виробництво енергоємних видів продукції (робіт). Інформація надана у цілому по області, за містами та районами, за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010).

Матеріали збірника викладено у вигляді таблиць та проілюстровано графіками.

презентаційна версія

 

  «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирщини»

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання Житомирщини» містить основні статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання Житомирської області за 2011-2015 роки.

Збірник сформовано за такими розділами: діяльність суб’єктів господарювання; основні показники діяльності підприємств; основні показники діяльності підприємств за містами та районами; міжрегіональні порівняння.

презентаційна версія

 

 «Довкілля Житомирщини – 2015»

У статистичному збірнику «Довкілля Житомирщини – 2015» широко представлена інформація, яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема надходження шкідливих речовин в атмосферу, скидання зворотних вод у водні об’єкти, розміщення відходів, а також використання водних і земельних ресурсів, надані основні екологічні характеристики області.

Статистична інформація подається за 2015 рік та у динаміці за останні 5 років, у цілому по області, в розрізі районів, окремих видів економічної діяльності. В окремий розділ виділені основні показники, що характеризують екологічний стан регіонів України.

Збірник містить графіки та діаграми. До розділів надані короткі методологічні пояснення.

презентаційна версія

 

 «Ринок праці Житомирської області»

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить інформацію щодо економічної активності населення області та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2011-2015рр. Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, містами та районами області.

Збірник складається з 2 тематичних розділів «Основні показники економічної активності населення» та «Оплата праці та соціально-трудові відносини». Кожний розділ містить стислі методологічні пояснення. Матеріали викладено у вигляді таблиць з використанням графічного матеріалу.

презентаційна версія

 

 «Внутрішня торгівля Житомирської області»

Статистичний збірник «Внутрішня торгівля Житомирської області» містить статистичні дані, що характеризують основні показники діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі Житомирської області у 2012–2015 роках.

Збірник вміщує інформацію щодо оптового та роздрібного товарообороту, його розподілу за видами економічної діяльності, містами та районами області, товарної структури оптового та роздрібного товарообороту, наявності товарних запасів, та торгову мережу (магазини, кіоски, автозаправні станції).

презентаційна версія

 

«Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2016 року»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2016 року» містить дані про чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по Житомирській області, містах та районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського. Окремо наведено кількість адміністративно-територіальних одиниць та об'єднаних територіальних громад області, щільність населення по районах, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та осіб у віці 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України.

презентаційна версія

 

«Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області»

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області» містить інформацію за 2010-2015рр. про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області в розрізі країн світу, товарних груп та видів послуг, видів економічної діяльності, міст та районів. Основні показники наведені у порівнянні з даними по Україні в цілому та її регіонах.

Збірник складається з 2 тематичних розділів: зовнішня торгівля товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області. Кожен розділ супроводжують стислі методологічні пояснення.

презентаційна версія