З питань придбання статистичних збірників

звертатись за тел. (0412) 22-32-22, кімната 507

Архів:  2015 2014

«Статистичний щорічник Житомирської області за 2016 рік»

Статистичний щорічник містить широкий спектр показників соціально-економічного та екологічного стану області у 2016 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики; населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; державні фінанси та кредит; ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське, лісове та рибне господарство, мисливство; будівництво;  капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації; міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної, промислової, будівельної продукції, організаційними формами тощо. Значна кількість показників наведена за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Житомир 2016»

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного, екологічного стану міста Житомира у 2016 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні географічні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, освіта, населені пункти та житло, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. Окремо виділені зіставлення показників по містах – обласних центрах України.

До розділів надані короткі методологічні пояснення. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Збірник зацікавить широке коло користувачів.

презентаційна версія

 

 «Житомирщина у цифрах у 2016 році»

Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища Житомирської області у 2016 році порівняно з 2010–2015 роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

 «Ринок праці Житомирської області»

Статистичний збірник «Ринок праці Житомирської області» містить інформацію щодо економічної активності населення області та основних тенденцій, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2011-2016рр. Статистичні показники розподілені за віковими групами, статтю, місцем проживання, за видами економічної та промислової діяльності, містами та районами області.

Збірник складається з 2 тематичних розділів «Основні показники економічної активності населення» та «Оплата праці та соціально-трудові відносини». Кожний розділ містить стислі методологічні пояснення. Матеріали викладено у вигляді таблиць з використанням графічного матеріалу.

 

презентаційна версія

 

 «Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області»

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Житомирської області» містить інформацію за 2011-2016рр. про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області в розрізі країн світу, товарних груп та видів послуг, видів економічної діяльності, міст та районів. Основні показники наведені у порівнянні з даними по Україні в цілому та її регіонах.

Збірник складається з 2 тематичних розділів: зовнішня торгівля товарами та послугами, прямі іноземні інвестиції в економіку області. Кожен розділ супроводжують стислі методологічні пояснення.

.

презентаційна версія

 

 «Чисельність населення Житомирської області на 1 січня 2017 року»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області» містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по області, містах та адміністративних районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України.

презентаційна версія