Архів: 2019 2018 2017 2016

З питань придбання статистичних збірників
звертатись за тел. (0412)
42-12-44, кімната 507

«Житомирщина у цифрах»

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціального, економічного та екологічного становища Житомирської області у 2020 році порівняно з попередніми роками.

Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, наука та інновації, міжрегіональні порівняння.

Інформація наведена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами господарювання, а також за містами та районами області. Окремий розділ містить співставлення основних показників за регіонами України.

презентаційна версія

 

«Чисельність населення Житомирської області»

Статистичний збірник «Чисельність населення Житомирської області» містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць в області та регіонах, чисельність наявного та постійного населення, розподіл постійного міського та сільського населення за статтю та віком по області, містах та адміністративних районах.

Збірник також вміщує дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського та сільського, демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки та 16–59 років, середній та медіанний вік населення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України.

 

презентаційна версія

 

«Зовнішня торгівля Житомирської області»

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Житомирської області» містить дані про експорт, імпорт товарів та послуг за 2020 та попередні роки. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами наведена за країнами світу, товарними групами та видами послуг.

Публікація містить аналітичний огляд та методологічні роз’яснення щодо джерел та системи збору інформації, порядку формування показників. Збірник розрахований на широке коло користувачів.

презентаційна версія